(Nie) przeminęło z wiatrem

17 listopada 2021

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi ludzie. Wraz z ludźmi ulegają przemianie miasta, tworzone przez ciągle rozwijającą się społeczność. Nie inaczej jest w przypadku Siemianowic Śląskich, które obecnie wydają się być zupełnie odmiennym miejscem od miasta, kojarzonego przede wszystkim z kopalniami oraz upadającą hutą  jeszcze na początku tego tysiąclecia. Dzisiaj Siemianowice starają się wykreować nowy, postępowy wizerunek, lecz w całym tym wyścigu o nowoczesność należy pamiętać, że przeszłość w równym stopniu tworzy tożsamość miasta, co kolejne przyszłościowe projekty.

Każde pokolenie jest świadkiem innych wydarzeń historycznych. Każde pokolenie również zupełnie inaczej postrzega to samo — a jednak zupełnie inne — miasto, w którym nierzadko wielu spędza całe życie. Chociaż rozwój jest niezbędny do nadążania za dynamiczną teraźniejszością, niemniej ważna jest pielęgnacja przeszłości oraz pamięci o poprzednich dekadach. Dlatego właśnie rodowity Ślązak, a także zapalony pasjonat naszej śląskiej kultury Stefan Maruszczyk (działający pod pseudonimem Stary Korzyń) postanowił wyjść z inicjatywą napisania książki o historii Siemianowic razem z mieszkańcami!

Autor „Siemianowice, kerych niy znocie” na spotkaniu warsztatowym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, podjął się dyskusji z przybyłymi czytelnikami odnośnie Siemianowic, zapamiętanych przede wszystkim przez pryzmat dzieciństwa i wczesnej młodości. Ponieważ dla znacznej większości zebranych ten okres przypadł na okres powojenny, a czasy okupacji znane są jedynie z przekazu ustnego nieżyjących już członków rodzin, jednogłośnie stwierdzono, że należy zadbać o świadomość społeczną minionej epoki. Warsztaty te dały początek całemu przedsięwzięciu dotyczącemu wspólnego napisania książki o Siemianowicach.

Ratunek przed zapomnieniem ma zapewnić współpraca pisarza oraz chętnych mieszkańców, skłonnych podzielić się zdumiewającymi historiami, aby nie tylko uczcić, lecz przede wszystkim zachować pamięć o wydarzeniach, mających niepodważalny wpływ na dalsze losy, które ukształtowały dzisiaj znane nam Siemianowice. W publikacji swoje miejsce mogą znaleźć opowieści wzruszające czy radosne, jak również smutne, bądź wręcz drastyczne —  niemniej jednak wszystkie będą autentycznym zapisem wspomnień.

Wyjątkowość projektu również podkreśla planowana data wydania. Ma ona przypadać na przyszły rok z okazji 90-lecia uzyskania przez Siemianowice Śląskie praw miejskich! Owa rocznica będzie doskonałą okazją do zapoznania się z książką traktującą w pierwszej kolejności o przeżytych wydarzeniach, uwiecznionych i opowiedzianych przez naocznych świadków historii.

Okazją do porozmawiania o bliskich mieszkańcom grodu Siemiona miejscach, sprawach, ludziach będzie z pewnością kolejne spotkanie z cyklu „Tref przy Tyju”, na które zapraszamy wszystkich chętnych w sobotę 20 listopada 2021 r. na godz. 10.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej przy alei Sportowców 3. Gościem specjalnym będzie przodownik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Mirosław Salisz. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału telefonicznie: (32) 228 38 64, wew. 24 lub e-mailowo: udostepnianie@mbpsiemianowice.pl

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Wiktoria Kubiaczyk