Pałacowe historie? Tylko w Siemianowicach Śląskich!

26 sierpnia 2019

Z początkiem września w Siemianowicach Śląskich rusza nowy cykl spotkań społecznych. Wartych zainteresowania.

 

Cykl „Pałacowe historie” będzie realizowany w projekcie Akademia Liderów Społecznych prowadzonym przez Fundację Stajnia w Siemianowicach Śląskich.

Działania w cyklu skupione będą wokół kwestii związanych z historią Pałacu Donnersmarcków. Ich celem jest włączanie lokalnej społeczności w proces zbierania, utrwalania i przekazywania kolejnym pokoleniom historii o kompleksie pałacowo-parkowym w Siemianowicach Śląskich.

 

Cel ten wspierać będą następujące wydarzenia:

 PAŁACOWE HISTORIE

 • „Pałacowe Historie” to wydarzenie na które serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów oraz mieszkańców Siemianowic Śląskich.
 • Jeśli mają Państwo wspomnienia związane z zespołem pałacowo-parkowym w Siemianowicach Śląskich czy też znane są Państwu opowieści bliskich osób i chcielibyście podzielić się nimi z innymi – wydarzenie „Dawno temu w pałacu” będzie do tego doskonałą okazją.
 • Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni integracji lokalnej społeczności, a także wysłuchanie, zebranie i utrwalenie opowiadanych historii oraz popularyzowanie wiedzy na temat Pałacu Donnersmarcków wśród mieszkańców miasta.
 • Spotkanie odbędzie się 5 września 2019 r. w godzinach od 17:00 do 20:00SCK Wilia Fitznera w Siemianowicach Śląskich. Chęć udziału można zgłaszać pod numerem telefonu 514 347 098 lub drogą elektroniczną na adresgorska@gmail.com
 • Efektem spotkania będą prace graficzne i fotograficzne, które będzie można obejrzeć podczas specjalnie w tym celu przygotowanej
 • Wernisaż wystawy prac odbędzie się 19 września 2019 r. o godzinie 18:00Pałacu Donnersmarcków (Pałac Inspiracji) w Siemianowicach Śląskich.

 

KONFERENCJA NAUKOWA: „SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI. HISTORIA MÓWIONA JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA”

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji historyków, pasjonatów historii oraz wszystkich zainteresowanych historią Siemianowic Śląskich.
 • Konferencja koncentrować się będzie na ukazaniu różnych kontekstów historii mówionej, odnoszących się tak do zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych.
 • Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy na temat tej istotnej części postrzegania przeszłości i włączenie śląskich pasjonatów historii w proces zbierania historii mówionej o kompleksie pałacowym w Siemianowicach Śląskich.
 • Konferencja stanowić ma forum dla dyskusji interdyscyplinarnej, w trakcie którego głos będą mogli zabrać przedstawiciele świata nauki, organizacji zajmujących się zbieraniem historii mówionych, muzealnicy wykorzystujący to narzędzie w swojej codziennej pracy oraz osoby realizujące projekty społeczno-kulturowe oparte o metody oral history.
 • Uczestnicy konferencji będą też mieć okazję wzięcia udziału w spacerze po rewitalizowanym kompleksie pałacowo-parkowym.
 • Konferencja odbędzie się 21 września 2019 roku w Pałacu Donnersmarcków (Pałac Inspiracji) w Siemianowicach Śląskich. Kontakt pod numerem telefonu 604 506 568 lub pod adresem historie@fundacjastajnia.pl

 

Wydarzenia są współorganizowane przez Biuro ds. Seniorów Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Pałac Inspiracji w Siemianowicach Śląskich, Fundację Stajnia, Fundację Jamf Nation Global Fundation, Stowarzyszenie Przestrzeń Zmiany oraz Akademię Liderów Społecznych.

Wszystkie akcje społeczne organizowane są przez uczestników AKADEMII LIDERÓW SPOŁECZNYCH – projektu, który jest zadaniem publicznym współfinansowanym ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem palacowe.historie@fundacjastajnia.pl oraz na Facebooku na stronach Akademia Liderów Społecznych oraz Fundacja Stajnia.