Ostatnie dni zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu

26 kwietnia 2023

 

  • W ramach tegorocznej, 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy będą decydowali o wydatkowaniu ponad 20 mln zł z budżetu miasta z czego 3 mln zł to środki na zadania z Zielonego Budżetu
  • W Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy katowiczanin, bez względu na wiek
  • W ostatnich dniach naboru wniosków Punkt Konsultacyjny BO pracuje dłużej
  • Na skwerze Koszyckim w Bogucicach Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi odbiory jednego z zadań z ubiegłorocznej edycji BO 

– Budżet obywatelski, Zielony Budżet czy Inicjatywa Lokalna to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się nasze Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic – W tym roku mamy do realizacji 141 zadań wybranych w ramach poprzedniej edycji oraz rozpoczętych projektów dwuletnich. Jednym z już prawie zakończonych zadań jest projekt urozmaicenia ogrodu społecznego na Skwerze Koszyckim w Bogucicach. Za ponad 50 tys. zł powstała tu przestrzeń odpowiadająca potrzebom mieszkańców okolicznych budynków. To pokazuje, że warto zgłaszać swoje pomysły do BO i Zielonego Budżetu, do czego gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Katowic. Pozostały już ostatnie dni, by pomysł zmienił się w projekt i miał szansę na finansowanie oraz realizację – dodaje prezydent.

Projekt „Ogród Koszycki – Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny” został wybrany do realizacji uzyskując 279 głosów mieszkańców Bogucic. W ramach projektu pojawiały się w tym miejscu 2 ławki wraz z pergolą. Ich konstrukcja jest wykonana z drewna świerkowego, przez co wpisuje się w naturalne otoczenie. Powstała również biblioteczka plenerowa – także z drewna, która od frontu posiada przeszklone drzwiczki. Postawiony został zbiornik na deszczówkę, a całość uzupełnia ścieżka sensoryczna złożona z pól wypełnionych m.in. różnej wielkości i kształtu kamieniami, korą oraz betonowymi kształtami. 24 kwietnia rozpoczęły się odbiory tej inwestycji, której koszt wyniósł 51 tys. zł.

Nabór wniosków do 28 kwietnia

Do 28 kwietnia trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta Katowice. Wnioski do Zielonego Budżetu należy zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza, który dostępny jest na stronie internetowej bo.katowice.eu. Tam również znajduje się generator wniosków do BO. Wnioski do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać również poprzez ePUAP, drogą mailową na adres wnioskiBO@katowice.eu oraz osobiście w Punkcie Konsultacyjnym BO, który mieści się w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 13 (pok. 205).

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców wydłużyliśmy godziny działania Punktu Konsultacyjnego. Do czwartku działa on w godzinach 7.30-17.00, natomiast w ostatni dzień przyjmowania wniosków, czyli 28 kwietnia od godziny 7.30 do 19.00 – informuje Justyna Buchalik naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – W poprzednich edycjach, znaczna część wniosków była zgłaszana w ostatnich dniach naboru, a nawet godzinach. W ubiegłym roku, w ciągu czterech ostatnich dni naboru wniosków mieszkańcy zgłosili 234 projekty z czego ponad 100 zostało zgłoszonych w dniu jego zamknięcia – dodaje.

Do godzin porannych, 25 kwietnia wpłynęło łącznie 146 wniosków, z czego 80 to propozycje do Zielonego Budżetu. Najwięcej, po 8, wpłynęło z dzielnic: Załęska Hałda – Brynów cz. Zachodnia, Szopienice-Burowiec oraz Załęże. Natomiast 7 wniosków ma charakter ogólnomiejski. Do Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 66 wniosków w tym 5 ogólnomiejskich. Najwięcej zadań lokalnych jest z Bogucic – 6, po 5 mają: Murcki, Janów-Nikiszowiec oraz Załęska Hałda – Brynów cz. Zachodnia.

Po raz pierwszy wnioskodawcy przy tworzeniu projektów mogą wykorzystać informacje zebrane w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów. W pakiecie informacji dla każdej z 22 dzielnic przygotowano: wykaz opracowanych pomysłów mieszkańców (z podziałem na pomysły ze wskazaną lokalizacją i bez wskazanej lokalizacji), wykaz projektów poddanych pod głosowanie wraz z zadaniami wybranymi do realizacji z każdej edycji BO oraz zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do zrealizowania w 2023 roku.

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim i Zielonym Budżecie miasta Katowice można znaleźć na stronie internetowej: https://bo.katowice.eu/

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice