OGŁOSZENIE PUP CHORZÓW

22 sierpnia 2014

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że posiada oferty stażu w ramach Programów realizowanych z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla: osób zwolnionych z pracy w 2014 roku z przyczyn niedotyczących pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy), rodziców powracających na rynek pracy, po tym jak zrezygnowali z pracy z powodu konieczności wychowania dziecka do lat 6, osób powracających na rynek pracy, po przerwie spowodowanej koniecznością opieki nad osobą zależną. Osoby spełniające w/w warunki zapraszamy do pokoju nr 5. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 3497 140.