O sposobach na nudę

24 sierpnia 2020

Póki jeszcze trwają wakacje…

Trwają, ale niechybnie chylą się ku końcowi. Wykorzystajmy zatem ten ostatni tydzień, by się nie nudzić. Kontynuujemy nasz cykl Rymem: Z archiwum Gońca Górnośląskiego, ale tym razem specjalnie dla dzieci. Wakacyjnie! Jeszcze. Cykl wpisuje się w nasz jubileusz 5-lecia od momentu wznowienia druku.

Czyta: Zbigniew Stryj

Opracowanie dźwiękowo-wizualne: Paweł JaNic Janicki

Nagrania szukajcie na https://www.facebook.com/goniecgornoslaski. Polecam i zapraszam

Hanna Grabowska-Macioszek