Norweskie fundusze i wielkie otwarcie

9 września 2014

„Teren po dawnej Kopalni Katowice zmienia wizerunek Katowic – z tego kojarzonego z górnictwem na kulturalny”. Tak w trakcie dwóch wielkich wydarzeń związanych z tym obszarem mówił prezydent miasta Piotr Uszok. Te wydarzenia to podpisanie umowy dotyczącej kolejnego etapu rewitalizacji pokopalnianych obiektów oraz otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

 

 

Pokopalniane budynki zostaną zrewitalizowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. Umowę w tej sprawie podpisali profesor Małgorzata Omilanowską, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zarówno minister Małgorzata Omilanowska, jak i dyrektor Alicja Knast podkreślały znaczenie tego wydarzenia. – To wielki dzień. Zakończyliśmy pomyślnie jedną inwestycję, a teraz jesteśmy w przededniu następnej. Nowe fundusze pozwolą na odnowienie zabytkowych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni „Katowice” oraz przekształcenia zdegradowanych obszarów postindustrialnych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach – mówiła Alicja Knast. – Idea łączenia przeszłości z teraźniejszością dla przyszłości jest bardzo cenna. Ulokowanie obiektów muzealnych w wartościowym obiekcie historycznym to ratowanie dziedzictwa narodowego i jest to jeden z najlepszych pomysłów inwestycyjnych, jakie realizujemy w ostatnich latach – podkreślała minister Omilanowska. – Teren ten ma ogromny potencjał. Jestem przekonany że realizacja tego kolejnego etapu projektu będzie stanowił wyjątkowe połączenie tradycji z nowoczesnością i pod względem architektonicznym, jak historyczno-kulturalnym – zaznaczył Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego. W wydarzeniu tym uczestniczył także gość specjalny – Jens Christian Eldal, przedstawiciel Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego. Jak mówił, projekt ten to wielkie wyzwanie dla instytutu, zatem z ogromną radością weźmiemy w nim udział.

Podpisanie umowy zbiegło się z otwarciem nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Okazały gmach prestiżowej instytucji powstał w sąsiedztwie siedziby Muzeum Śląskiego. Autorem projektu, na podstawie którego powstał oryginalny obiekt, jest Tomasz Konior, a wykonawcą firma Warbud. Co warto podkreślić jest on najnowocześniejszym, posiadającym salę koncertową o najlepszej akustyce w Polsce. Zadbała o to firma Nagata Acoustic i jej prezydent, Yasuhisę Toyotę. To jedni z najlepszych światowych akustyków. Jak zgodnie podkreślali zebrani goście inwestycja nie powiodłaby się z takim sukcesem, gdyby nad wszystkim nie panował dobry duch dyrektor NOSPR Joanny Wnuk-Nazarowej.

Wielki Festiwal Otwarcia już w październiku.

Hanna Grabowska-Macioszek

Foto: Muzeum Śląskie i Bartek Barczyk