Na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych

16 lutego 2022

Dofinansowania na te inwestycje udzieli WFOŚiGW w Katowicach.

Kto i za ile? Aż 39 wnioskodawców – gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa śląskiego. Cel: ochrona środowiska. A pierwsze umowy z Miastem Katowice już podpisane. – Zastrzyk finansowy spory – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. – Warto podkreślić, że i na poziomie miejskim takie dofinansowanie można u nas otrzymać, niemniej są to mniejsze kwoty – do wysokości 10 tysięcy złotych. To dla indywidualnego odbiorcy niemało. Dzięki temu, że mieszkańcy z tego dofinansowania korzystają, widać wyraźnie, że zmienia się jakość powietrza. Oczywiście do mety, czyli pełnej czystości daleko, ale jest znacząca poprawa – podkreśla prezydent Krupa.

– Podpisane umowy z Miastem Katowice w sposób symboliczny inaugurują proces podpisywania cyklu 39 umów ostatniego – szóstego konkursu w ramach Poddziałania: 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek. – To 76 milionów złotych dofinansowania. Można powiedzieć, że tak naprawdę to domknięcie tej perspektywy unijnej na wydatkowanie środków w ramach własnie tego Programu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnia prezes Bednarek.

Co umowy te oznaczają w praktyce? – Kolejne budynki wielorodzinne w Katowicach, przypomnę, że podpisaliśmy cztery umowy, przejdą głęboką termomodernizację, łącznie z likwidacją indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła. To nasz kolejny krok w walce ze smogiem – kwituje Tomasz Bednarek.

Hanna Grabowska-Macioszek