Muzyką jednoczyć, rozsławiać, koić nie tylko na Śląsku

7 czerwca 2023

Przed nami niezwykłe wydarzenie, które organizuje Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu!

To niecodzienny konkurs, który rozpocznie się już 11 czerwca o godz. 17:00 Koncertem nadzwyczajnym z udziałem wybitnego polskiego skrzypka, wirtuoza i pedagoga Mariusza Patyry wraz z kwintetem. 12-14 czerwca w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu o godzinie 19.00 – Koncert laureatów! Wydarzenie swoim zasięgiem wybiega poza Śląsk i skierowane jest do uczniów i nauczycieli klas skrzypiec szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, jak również pedagogów, wykładowców, melomanów i muzyków, miłośników sztuki skrzypcowej, społeczności regionu zainteresowanej kulturą
i sztuką.

Ideą konkursu i założeniem przewodnim jest prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów, popularyzacja muzyki oraz promowanie miasta Sosnowca
i regionu na arenie ogólnopolskiej. W przyszłości organizatorzy planują poszerzyć imprezę o zasięg międzynarodowy.

Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dla szkół muzycznych I i II stopnia.

Do konkursu zgłosiło się aż 130 kandydatów z całego kraju. Ich prezentacje  zostaną ocenione przez uznanych profesorów i wykładowców Akademii Muzycznych – Jury w składzie: przewodniczący: dr hab. Robert Kabara – Akademia Muzyczna w Katowicach oraz prof. Wiesław Kwaśny – Akademia Muzyczna w Krakowie, Mariusz Patyra – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.

Powołane przez organizatora Jury zadecyduje o przyznaniu nagród regulaminowych (ewentualne Grand Prix), nagród specjalnych oraz wyróżnień dla uczniów i nauczycieli. Konkurs zakończony zostanie wręczeniem nagród i koncertem laureatów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął: Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, JM Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Prof. dr hab. Władysław Szymański. Matronat honorowy: Senator RP Joanna Sekuła. A Goniec Górnośląski między innymi patronuje wydarzeniu medialnie.