„Moja chwila”  – to już 7 lat !!!

9 marca 2017

Miejska Bibliotek Publiczna w Siemianowicach Śląskich zaprasza serdecznie 16 marca o godz. 17.00 na wernisaż wystawy konkursowej:  „ Moja Chwila ” .

 

zaproszenie MOJA CHWILA 16

 

Inicjatywa pomysłodawcy, czyli Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich  narodziła się w roku 2010 r. , po otrzymaniu środków z projektu złożonego w ramach „Małych Grantów”.  Konkurs organizowany w ramach programu, miał na celu  promocję regionu i  twórczości śląskiej  w środowisku zintegrowanym, tj. osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych, wykluczonych. Organizatorzy chcą poprzez upowszechnianie kultury kształtować postawy  etyczno – moralne jak i  patriotyczne mieszkańców naszego regionu, krzewić zasady współżycia społecznego, zmniejszać dysproporcje między  środowiskami, wychowywać przez sztukę. Duży nacisk kładą na promowanie amatorskiego ruchu artystycznego.   Konkurs „Moja Chwila”  na stałe wpisał się w kalendarz kulturalny naszego miasta, co roku są wręczane dyplomy pamiątkowe oraz medale. Laureaci reprezentujący różne sztuki plastyczne, poezję, piosenkę są także wspierani poprzez promujące ich twórczość instytucje i taką właśnie formą promocji jest również wystawa w Bibliotece Miejskiej.

MBP