Modernizują niemal 150-letnią kamienicę oraz inne budynki mieszkalne

22 sierpnia 2022

W Katowicach.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach rozpoczął termomodernizację kolejnych budynków wielorodzinnych, znajdujących się w zarządzanych przez niego zasobach. Dzięki pracom prowadzonym w kamienicy przy ul. św. Jana 9, a także w obiektach przy Wiosny Ludów i Kosmicznej, poprawi się komfort życia mieszkańców, będzie taniej, bardziej ekologicznie i estetycznie.

– Cały czas staramy się zachęcać mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.  W latach 2011 – 2021 dzięki dofinansowaniu z miasta udało się wymienić prawie 7,5 tys. pieców, a pula przeznaczona na dofinansowanie tych działań wynosiła ponad 61 mln zł. Termomodernizacja nie tylko pozwala poprawić estetykę budynków, ale także wpływa na ograniczenie zużycia ciepła, dlatego sukcesywnie realizujemy kolejne zadania w tym zakresie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Autorem projektu kamienicy położonej przy św. Jana był Ignatz Grunfeld. Została ona wybudowana w 1874 roku, a w 1930 roku zmieniła nieco swoje oblicze, gdyż zdecydowano się nadbudować skrzydła tylne i boczne. Teraz w kamienicy trwają prace, mające poprawić jej efektywność energetyczną, a także ogólny stan. By panował w niej wyższy komfort cieplny, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii, przeprowadzonych zostanie szereg prac. Dotyczą one ocieplenia ścian piwnic oraz ich hydroizolacji, ocieplenia stropu nad pomieszczeniami piwnicznymi, częściowego ocieplenia ścian nadziemia, a także remontu i ocieplenia dachu.

– W poprawie efektywności energetycznej budynków, a tym samym zmienianiu ich na bardziej ekologiczne, istotne jest także źródło dostarczania ciepła.  Dlatego przy ul. św. Jana 9 zostaną zlikwidowane dotychczas użytkowane piece kaflowe. Zastąpią je instalacje gazowe zasilające kotły i kuchenki gazowe oraz nowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace mają doprowadzić ponadto do efektywniejszego zużycia energii w obszarze oświetlenia budynku. W klatce schodowej oraz w części piwnicznej zostaną zamontowane oszczędniejsze oprawy LED, które dodatkowo będą połączone z czujnikami ruchu, co także przyczyni się do oszczędności – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Choć termomodernizacja to główny cel inwestycji, to zakres prac obejmuje również inne zadania – m.in. naprawę konstrukcji dachu i pęknięć w ścianach zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej, odgromowej, wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej, dobudowę przewodów wentylacyjnych i spalinowych czy też zagospodarowanie terenu podwórza. Ponadto, w związku z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w lokalach mieszkalnych zostaną przeprowadzone roboty remontowe.

Inwestycja o wartości ok. 1,1 mln zł, w całości sfinansowana przez miasto, ma zakończyć się do 31 października tego roku.

Remonty nie tylko w centrum Katowic

Kamienica przy ul. św. Jana 9 to nie jedyny obiekt, w którym obecnie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach realizuje prace termomodernizacyjne. Inwestycje prowadzone są również w zasobach zlokalizowanych w Szopienicach i Giszowcu. To budynki mieszkalne przy Wiosny Ludów 23-37 (wartość inwestycji ok. 10 mln zł) oraz przy Kosmicznej 30-38 i Kosmicznej 39-43 (wartość inwestycji ok. 7 mln zł).

Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku, ocieplenie stropu nad piwnicami, wymianę okien czy wymianę oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne. Dodatkowo, w budynku przy Wiosny Ludów przeprowadzone zostaną także remonty klatek schodowych i piwnic, wymiana instalacji wod-kan, zagospodarowanie terenu wokół, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Oba zadania, których łączna wartość wynosi ok. 17 mln zł, są realizowane ze wsparciem z funduszy europejskich. Planowane zakończenie inwestycji przy Wiosny Ludów to 13 czerwca 2023 roku. Z kolei termomodernizacja przy Kosmicznej ma zakończyć się w ostatnim kwartale tego roku.

Prowadzone obecnie inwestycje to część długofalowej strategii Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Konsekwentnie i systematycznie przeprowadza on modernizacje kolejnych budynków wielorodzinnych, które znajdują się w zarządzanych przez niego zasobach. W 2021 roku KZGM zrealizował kompleksowe modernizacje 9 obiektów, mieszczących 177 mieszkań, a także lokale użytkowe. W tym roku zakończyły się już prace w 4 budynkach, jednocześnie są realizowane inwestycje w kolejnych lokalizacjach.

 Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice