Milion złotych na pomysły mieszkańców Katowic

2 października 2023

1 października ruszył nabór na inicjatywy lokalne zaproponowane przez mieszkańców Katowic. Na wnioski miasto czeka do 15 listopada. W sumie na realizację inicjatyw mieszkańców od 2013 roku Katowice przeznaczyły blisko 7,5 mln zł.

– Inicjatywa lokalna to sprawdzony instrument włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. To narzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej roli bez pomysłów i zaangażowania katowiczan. To oni są kluczem do jego sukcesu, najlepiej znają  potrzeby lokalnych społeczności. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania. Dzięki ich aktywności nieustannie podnosimy jakość życia w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Katowice z mieszkańcami mająca na celu wspólne
realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku. Nabór wniosków w inicjatywie lokalnej na 2024 rok trwa od 1 października do 15 listopada. Wnioski można zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym należy pamiętać, że opinia Rady Dzielnicy, której dotyczy dana inicjatywa, jest jednym z kryteriów oceny. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, jest dostępnych na stronie: https://bit.ly/3dVoCtW. Informacje można również uzyskać, dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 259 31 18 lub drogą mailową: inicjatywalokalna@katowice.eu.

Inicjatywy adresowane są do osób w różnym wieku, a wśród pomysłów jest mnóstwo zajęć kreatywnych dla mieszkańców – począwszy od warsztatów artystycznych, przez rękodzielnicze, na taneczno-ruchowych kończąc. To również wiele wydarzeń integrujących lokalne społeczności  – spotkania międzypokoleniowe, inicjatywy ogrodnicze oraz sportowe. W inicjatywie lokalnej najważniejsza jest praca społeczna mieszkańców, która jest jej niezbędnym elementem, zarówno na etapie oceny, jak i na etapie realizacji.

– Z danych sprawozdawczych za 2022 rok wynika, że w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej, co pokazuje ogromne ich zaangażowanie w mniejsze i większe działania w przestrzeni naszego miasta – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Na rok 2023 mieszkańcy zgłosili 198 pomysłów, z czego do realizacji trafiło 139 inicjatyw z kwotą dofinansowania w wysokości 1 miliona zł. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Zawodzia zgłaszając 21 inicjatyw, a następnie z: Szopienic i Burowca skąd wpłynęło ich 19, Ligoty-Panewnik oraz Piotrowic-Ochojca – po 17, Załęża – 16, Giszowca – 15, Koszutki – 14, a z Bogucic – 12.

– Chcieliśmy utworzyć ogród sąsiedzki na osiedlu Kokociniec  oraz w sąsiedztwie „ Bezpiecznej Twierdzy” w Ligocie–Panewnikach, nie mieliśmy jednak na to pieniędzy. Aby móc zrealizować nasz pomysł, potrzebowaliśmy wsparcia ze strony Urzędu Miasta Katowice, dlatego złożyliśmy wniosek o inicjatywę lokalną. Przyznane na inicjatywę środki finansowe pozwoliły na realizację naszego projektu, którego celem nadrzędnym był rozwój i integracja lokalnej społeczności zgodnie z tytułem zadania: „Tworzymy nie tylko ogród, ale i społeczność” –  mówi Dorota Żywica, wnioskodawczyni projektu zrealizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W latach 2013-2022 mieszkańcy zrealizowali 560 swoich pomysłów na 661 inicjatyw zaopiniowanych pozytywnie. Wydano na nie blisko 6,4 mln zł.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice