Międzynarodowo w Cieszynie

1 sierpnia 2019

Startuje XXIX letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Letnie kursy w Cieszynie potrwają do 29 sierpnia.

 

Nieprzerwanie od prawie trzydziestu lat trwają, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, podziwianiem piękna polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły odbyła się właśnie się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (plac Teatralny 1). Wezmą w niej udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władz miasta Cieszyna, powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego, reprezentanci organizacji kulturalnych, instytucji pożytku publicznego, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jolanta Tambor –  dyrektor Szkoły. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Kita –  przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Gwarancją sukcesu jest wytrwałość, dlatego też studenci przez cały miesiąc będą uczyć się mówienia, słuchania, pisania i rozumienia po polsku. W procesie tym wspierać ich będą lektorzy Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, wykładowcy, pracownicy i współpracownicy różnych wydziałów naszej uczelni oraz innych śląskich i polskich uniwersytetów (w bogatym programie wykładów i seminariów każdy znajdzie coś dla siebie, zaproponowane tematy poruszają bowiem zagadnienia z języka polskiego, jego historycznego rozwoju i aktualnych przemian, historii dawnej i najnowszej, literatury, filmu, teatru, nauk ścisłych czy sportu), a także praktykanci i wolontariusze. Dopełnieniem porannych i popołudniowych zajęć będzie wieczorny program kulturowy, w czasie którego uczestnicy w aktywny sposób poznają tradycje, zwyczaje i obrzędy kultywowane w naszym kraju, wezmą udział w wielu pokazach, występach (m.in. koncert zespołu Karlik, koncert pieśni Stanisława Moniuszki), w wieczorze regionalnym, biesiadzie śląskiej oraz spotkaniach z reprezentantami świata nauki, sztuki, polityki.

UŚl.