Marzenia kontra rzeczywistość

18 maja 2018

Ilu uczniów dostało się do wymarzonej szkoły w ubiegłym roku? W dniu kiedy rusza rekrutacja, do liceów, techników i szkół branżowych w województwie śląskim, podpowiadamy, prezentując wybory gimnazjalistów, którzy w zeszłym roku brali udział w rekrutacji, jak przejść przez cały proces krok po kroku i czym kierować się przy wyborze szkoły? O tym ekspert  Dorota Kędzierska, product manager w firmie zajmującej się systemem elektronicznej rekrutacji.

 

Przebadaliśmy decyzje startujących do blisko 2 800 szkół ponadgimnazjalnych, które w roku 2017 rekrutowały uczniów za pomocą systemu elektronicznego jednej z firm. Zdecydowany prym wśród najchętniej wybieranych szkół wiodły licea ogólnokształcące –  45% i technika  – 42%. Jedynie 13% absolwentów gimnazjów zdecydowało się kontynuować naukę w szkole branżowej I stopnia. Czy uczniowie dostali się do wymarzonej szkoły? W ogromnej większości tak! 46% absolwentów zostało przyjętych do liceów, 42% do techników. Do szkół branżowych I stopnia zostało przyjętych 12% uczniów kończących gimnazjum.

O realizacji edukacyjnych planów w dużej mierze zdecydowały oczywiście punkty. Średnio, aby w ubiegłym roku dostać się do liceum, uczniowie musieli zdobyć 135 punktów, do technikum 98. Kandydatom do szkół branżowych I stopnia wystarczał pułap 62 punktów. Dane nie obejmują punktacji dodatkowej wynikającej z badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Pierwszeństwo w przyjęciu do wymarzonej szkoły mieli oczywiście laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów.

Informatyk – zawód marzeń

Kandydaci do techników i szkół branżowych musieli wybrać nie tylko szkołę, ale i kierunek, w jakim będą się dalej kształcić. Przyszli uczniowie technikum wyraźnie stawiali na informatykę, profesjonalne żywienie i ekonomię. Zdecydowanie najmniejsze  zainteresowanie budziły kierunki związane z hotelarstwem. W szkołach branżowych  I stopnia najwięcej kandydatów chciało kształcić się na mechanika samochodowego i kucharza. Najmniej chętnych przyciągnął zawód elektromechanika.

Elektroniczna rekrutacja bez tajemnic

Przed wyborem szkoły warto zastanowić się, jaka jednostka najbardziej wychodzi naprzeciw talentom i zainteresowaniom kandydata. Rozwiać wątpliwości pomoże rozmowa w wychowawcą lub wizyta w biurze karier. Ofertę szkół można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym pod danym adresem www.

Decyzja zapadła? Teraz czas na logowanie do systemu. Po wejściu na stronę w pierwszym kroku uczniowie uzupełniają swoje dane osobowe. W kolejnym wybierają szkoły, do których chcą kandydować. Wypełniony wniosek trzeba wydrukować i dać do podpisu rodzicom lub opiekunom prawnym, a następnie zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru jest tą jednostką, która prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji i do niej można się zgłosić w przypadku pytań lub ewentualnych problemów.

Kolejny etap rekrutacji ruszy, gdy gimnazjaliści dostaną świadectwa z ocenami. Wtedy ponownie zalogują się i uzupełnią informacje o ocenach, wynikach egzaminu i o konkursach, za które można otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne. Ponownie odwiedzą też szkołę pierwszego wyboru, do której trzeba zanieść kopię świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu i dokumenty potwierdzające udział w konkursach.

 

UWAGA! Po złożeniu dokumentów warto sprawdzić w systemie, czy jednostka zaakceptowała wszystkie dane wprowadzone przez kandydata do systemu. Jeśli nie, trzeba szybko wyjaśnić wszelkie wątpliwości w szkole pierwszego wyboru.

 

W oczekiwaniu na wyniki 

Teraz pozostaje już tylko czekać. Wyniki kwalifikacji zostaną opublikowane w systemie i w szkołach ponadgimnazjalnych 6 lipca 2018. Zarówno kandydaci, jak i ich rodzice, którzy oczekują szybkiej informacji o wynikach naboru, będą mogli zainstalować na swoich telefonach bezpłatną aplikację mobilną. – Natychmiast po tym, gdy zostaną opublikowane wyniki rekrutacji, użytkownicy aplikacji otrzymają powiadomienie na telefony – mówi Dorota Kędzierska, product manager w firmie zajmującej się systemem elektronicznej rekrutacji – „Gdy uczniowie dowiedzą się, w jakiej szkole będą się dalej kształcić, nie muszą czekać do września na poznanie przyszłych koleżanek i kolegów, ponieważ za pomocą aplikacji mogą nawiązać z nimi kontakt już wcześniej.” Kandydat zakwalifikowany do danej szkoły powinien pamiętać, by do 12 lipca potwierdzić wolę podjęcia w niej nauki i dostarczyć oryginały świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego.

 

Gdy rekrutacja się nie powiedzie…

Na tych, którzy nie zakwalifikują się do żadnej z wybranych szkół, czeka rekrutacja uzupełniająca.  Jej uczestnicy powinni  w terminie 13-17 lipca 2018 r. złożyć  dokumenty w szkołach, które ogłoszą wolne miejsca i czekać na decyzje Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych. Ostateczne zakończenie rekrutacji uzupełniającej i opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 14 sierpnia 2018.