Logo patronatu medialnego

14 listopada 2014

Cieszy fakt, że wersję elektroniczną Gońca Górnośląskiego doceniają organizatorzy wydarzeń, bo zapytań o objęcie patronatem medialnym jest coraz więcej.  Powstała zatem nowa grafika, którą zamieszczamy przy informacjach, którym Goniec Górnośląski patronuje.