Koronamaszyna w Katowicach

21 kwietnia 2020

Miasto zakupiło nowoczesne urządzenie do testów.

W ubiegłym tygodniu Katowice uruchomiły w ramach swojego budżetu tzw. wymazobusy, dzięki którym w skali miesiąca będzie można pobrać co najmniej trzy tysiące próbek do badań. Kolejnym krokiem miasta jest zakup nowoczesnej maszyny, która będzie pobrane próbki badać odciążając tym samym diagnostów laboratoryjnych.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego walczymy z koronawirusem na wielu frontach – także wspierając w miarę możliwości heroiczne wysiłki pracowników ochrony zdrowia. Wielu specjalistów podkreśla, że dużą rolę w zwalczaniu epidemii ma szybka diagnostyka, dlatego uruchomiliśmy tzw. wymazobusy. Dzięki temu katowiczanie czekają krócej na pobranie próbek. Kolejnym działaniem jest zakup Systemu Hamilton MagEx STARlet, który jednocześnie będzie wykonywać aż 96 testów jednocześnie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że większość zakupywanych tego typu urządzeń dzisiaj może ich wykonywać tylko 20. Ze względu na konieczność importu maszyny ze Szwajcarii dotrze ona do Katowic dotrze na początku maja i co istotne, będzie mogła zostać wykorzystana także po pandemii do innej diagnostyki molekularnej zakażeń zarówno bakteryjnych, jak i wirusowych.

Maszyna jest automatyczną platformą do oczyszczania kwasów nuklidowych w otarciu o kulki magnetyczne, co oznacza, że system jest zoptymalizowany do izolowania RNA wirusów, w tym SARS-COVID2. Materiałem do badań w kierunku koronawirusa jest wymaz z gardła. Na zakup urządzenia oraz potrzebnych materiałów zużywalnych i odczynników z budżetu miasta Katowice przeznaczonych będzie 932,6 tys. zł.

Liczba osób zarażonych rośnie, co oznacza konieczność wykonywania coraz większej liczby testów. Dzięki zakupowi urządzenia nie tylko na pobranie próbek, a także na wynik testu pod kątem koronawirusa katowiczanie będą czekać krócej. – Zakup maszyny przez miasto pozwoli zwiększyć przepustowość laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemioogicznej w Katowicach przynajmniej trzykrotnie. Dzisiaj bada ono około 200 próbek dziennie, a od chwili uruchomienia urządzenia będzie mogło analizować nawet 600 próbek – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.

Przypomnijmy, że Katowice realizują w walce z koronawirusem wiele działań. Oprócz uruchomienia wspomnianych wymazobusów, Katowice zakupiły maseczki jednorazowe dla służb i medyków, a dla seniorów bezpłatnie dostępne są wielorazowe. Ponadto dotację na walkę z koronawirusem otrzymał Szpital Murcki i przychodnia miejska. Regularnie prowadzone są dezynfekcje przestrzeni miejskiej oraz oferowana jest szeroka pomoc potrzebujących, od posiłków, pogotowia zakupowego po pomoc psychologów. Odrębne pakiety pomocowe miasto przygotowało dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a w tym tygodniu zaprezentuje posobne rozwiązania dla obszaru kultury. Szczegóły dotyczące działań miasta są na bieżąco publikowane na www.koronawirus.katowice.eu.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice