Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

25 marca 2022

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej zostało beneficjentem tego programu.

Rudzki MCK realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn.: „MCK – Moc Kultury na scenie i w sieci”. Projekt ten uzyskał wsparcie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających szerokie korzystanie z oferty MCK za pomocą mediów cyfrowych, z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Planowane efekty

W toku realizacji projektu MCK zakupi nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt, dzięki któremu będziemy mogli znacząco wzbogacić ofertę kulturalną, czyniąc jeszcze atrakcyjniejszą i bardziej dostępną dla różnych odbiorców, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykorzystując cyfrowe techniki rejestracji, MCK znacząco poszerzy wachlarz materiałów udostępnianych on-line – warsztatów twórczych, spektakli, recitali itp. Wysoka jakość publikacji wpłynie na poziom satysfakcji widza z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym on-line i umocni jego przywiązanie do regularnego korzystania z naszej oferty. Pracownicy MCK biorą także udział w szkoleniach tematycznych, związanych z działalnością i komunikacją instytucji kultury w Internecie, zmodernizowana zostanie również strona www naszej instytucji, zwłaszcza pod kątem wymogów WCAG.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 90 500,00 zł i sfinansowane zostanie z Funduszy Europejskich.