Kompatybilny z innymi miastami

14 marca 2019

Siemianowice Śląskie ruszą wkrótce z nowym sezonem roweru miejskiego. Dzięki współpracy z miastami Metropolii, rowerzyści będą mogli pozostawiać bezpłatnie rowery w innych miastach, u których funkcjonuje ten sam operator.

Po pilotażowym programie zrealizowanym z tym samym operatorem w ubiegłym roku, miasto postanowiło zwiększyć liczbą stacji wypożyczających jednoślady z 4 do 10. Tak więc, wraz z utworzonymi w 2018 roku punktami: Michałkowice, Węzłowiec, Tuwim, Centrum, oddamy do użytku kolejnych sześć. Ich robocze nazwy, odpowiadające lokalizacji w mieście, to: Bytków, os.Chemik, pętla Alfreda, os.Tuwim II, os.Ptasie, os. Bańgów. Lokalizacje nowych stacji, wynikało z analizy wypożyczeń w roku 2018 oraz informacji zwrotnych przekazywanych przez rowerzystów do systemu pilotażowego.

Poza informacjami pomagającymi umiejscowić nowe stacje rowerowe, z raportu podsumowującego pilotażowy program w Siemianowicach Śląskich wynika, że najczęściej mieszkańcy wypożyczali rowery na krótkie okresy do 15 minut (4153 wypożyczeń) oraz do około 35 minut (1891 wypożyczeń). Dodatkowo, z analizy danych wynika, że najczęstsza pora wypożyczenia mieściła się w przedziale godzinowym pomiędzy 17.00 a 20.00, z czego średni czas wypożyczenia wzrastał z 35 minut do blisko 50 w dni wolne od pracy,

Całość zebranych danych pozwala nam wysnuć wniosek, że rower miejski służy przede wszystkim rekreacji choć wśród użytkowników jest spora liczba osób, które wykorzystują rower do dojazdów porannych między dzielnicami. Trudno jednak stwierdzić czy są dojazdy do pracy, czy w celu przesiadki na autobus bądź tramwaj.

Kompatybilność z innymi miastami

Umowa pomiędzy miastem Siemianowice Śląskie, a operatorem Nextbike oraz równoległe podpisanie dzisiaj przez zarząd Metropolii GZM umowy z ww. operatorem, na mocy którego, użytkownicy systemu mają zapewnione możliwości przejazdu między systemami w ramach całej strefy użytkowania oraz zwrotu roweru standardowego (rower udostępniany w systemach poszczególnych gmin, który nie jest rowerem typu: tandem, cargo, dziecięcy) w gminie innej niż gmina wypożyczenia bez żadnych dodatkowych opłat poza opłatami wynikającymi z Regulaminu, stawia Siemianowice Śląskie w szeregu miast wchodzących w skład sieci miast z kompatybilnym systemem wypożyczeń rowerów.

Ile obecnie jest ścieżek rowerowych i czy w tym roku będzie ich więcej?

Obecnie eksploatujemy 17 kilometrów nowych ścieżek rowerowych oddanych w 2017 roku do użytku i jednocześnie pracujemy nad projektem rozbudowy tej infrastruktury o kolejne 10 kilometrów, których budowa powinna się rozpocząć w roku budżetowym 2020.

UM Siemianowice Śląskie