Kolejny krok ku przedsiębiorczości studentów

14 grudnia 2016

W murach Uniwersytetu Śląskiego podpisywane jest porozumienie uczelni ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA. Nawiązanie współpracy będzie korzystne zwłaszcza dla studentów.

 

Współpraca obejmie realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, a także organizację wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego, promowanie postaw i idei przedsiębiorczości. Studenci będą mogli liczyć na wsparcie w realizacji własnych projektów oraz korzystać z organizowanych praktyk i staży. Porozumienie przewiduje również udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych.

Dokument dotyczący współpracy sygnować będą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Marek Tokarz – prezes zarządu, dyrektor naczelny Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz Małgorzata Dróżdż – wiceprezes zarządu i dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele firmy, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, a także uniwersyteckiego Biura Współpracy z Gospodarką.

UŚl