Kolejne metry dla roweru

24 marca 2023

Katowice przygotowują się do budowy kolejnej drogi rowerowej – tym razem wzdłuż odcinków ulic Mysłowickiej i Kolistej. To 450 metrów, które stworzy połączenie pomiędzy infrastrukturą rowerową powstałą w ramach rozbudowy węzła drogowego w Giszowcu, a trasą biegnącą w stronę Nikiszowca i centrum miasta. Ponadto aktualnie trwają prace związane z rozbudową infrastruktury rowerowej przy części ul. Francuskiej oraz ul. Gospodarczej, a niebawem rozpoczną się przy ul. Hallera.

– Do tematu rowerów podchodzimy systemowo. Traktujemy je jako środek nie tylko rekreacji, ale też transportu. Dlatego poza rozwojem sieci wypożyczalni rowerów miejskich, stawiamy na rozbudowę dróg rowerowych, inwestując znaczne środki w tę infrastrukturę. W tym roku planujemy przystąpić do realizacji prawie 8 km nowych tras w ramach „Katowickiej Infrastruktury Rowerowej”, a także przygotować dokumentację projektową na kolejne 2,3 km. Łączna wartość tych zamierzeń to ponad 28 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W tym roku rozpoczęliśmy już prace nad drogą rowerową wzdłuż ul. Francuskiej, za chwilę zaczynamy prace przy ul. Hallera. Kolejne prace będziemy prowadzić wzdłuż ul. Mysłowickiej i ul. Kolistej, dlatego szukamy wykonawców tej inwestycji – dodaje prezydent. Docelowo w Katowicach ma powstać sieć tras rowerowych umożliwiających bezpieczne i komfortowe poruszanie się rowerem po mieście. W latach 2015-2023 w Katowicach powstały ponad 43 km infrastruktury dla rowerzystów za kwotę przekraczającą 34 mln zł.

Planowana droga dla rowerów w Giszowcu będzie zaczynała się od przejazdu rowerowego w rejonie zjazdu do sklepu Lidl przy ul. Kolistej, której południową stroną poprowadzi do skrzyżowania z Mysłowicką. Równolegle do trasy zbudowany zostanie także chodnik. Na tym skrzyżowaniu droga ta od wschodu połączy się z już istniejącą infrastrukturą rowerową, a nowy odcinek zostanie poprowadzony południową stroną ul. Mysłowickiej w kierunku skrzyżowania z ul. Wojciecha. Stąd będzie można nim się dostać do przejścia podziemnego pod DK86 i skorzystać z powstałej w ramach rozbudowy węzła Giszowieckiego infrastruktury rowerowej. Zakres prac obejmuje także m.in. powstanie nowych zatok autobusowych na obu kierunkach ul. Kolistej (od zjazdu do Lidla do skrzyżowania z ul. Mysłowicką), budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na zachodnim wlocie skrzyżowania ul. Kolistej ze zjazdem do sklepu Lidl, przebudowę zjazdów publicznych, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego, a także rozbudowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kolistej w związku z wprowadzeniem przejazdu rowerowego.

W ramach trwającego postępowania przetargowego na budowę tej drogi, oferty można składać do 4 kwietnia br. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, będzie on miał 9 miesięcy na zrealizowanie zadania.

Nowy odcinek będzie stanowił dalszą kontynuację niedawno ukończonej trasy rowerowej, która łączy Giszowiec z Nikiszowcem. – To 2,4 km drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Szopienickiej, od skrzyżowania z ul. Mysłowicką aż do okolic skrzyżowania z ul. Krawczyka. Jadąc dalej ul. Szopienicką rowerzyści mogą także skręcić w ul. Gospodarczą, którą dojadą do Doliny Trzech Stawów. Jeszcze w tym półroczu zakończy się budowa ostatniego fragmentu trasy na ul. Gospodarczej i po jej ukończeniu droga zachowa ciągłość na całym dystansie – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Intensywne prace przy kolejnych odcinkach

Sieć tras rowerowych staje się w Katowicach coraz dłuższa i zwiększa możliwości – zarówno w codziennym poruszaniu się na dwóch kółkach, jak i podczas weekendowych, rekreacyjnych wycieczek. Przypomnijmy, że rozpoczęła się już budowa drogi wzdłuż ul. Francuskiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Trzech Stawów oraz z ul. Lotnisko. W trakcie realizacji jest także inna inwestycja rowerowa dotycząca ul. Francuskiej. To prace projektowe związane z budową drogi, która ma powstać na odcinku pomiędzy ul. Lotnisko a ul. Damrota i połączyć istniejące już odcinki dróg rowerowych. Oprócz drogi dla rowerów wzdłuż Francuskiej wybrani wykonawcy projektują obecnie także połączenie od ul. Barbary do ul. Kościuszki oraz połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5.

Ponadto w ostatnim czasie powstała droga rowerowa wzdłuż ul. Pułaskiego (pomiędzy Szeptyckiego i Sikorskiego), co stanowi jedno z zadań składających się na budowę nowego układu drogowego na osiedlu Paderewskiego. Inwestycja jest już po odbiorach, podobnie jak ciąg pieszo-rowerowy prowadzący pod Rondo im. gen. Jerzego Ziętka od strony Koszutki, który stanowi kontynuację istniejącej już infrastruktury przy ulicy Chorzowskiej. Ciąg rowerowy i pieszy zostały udostępnione mieszkańcom w styczniu – przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej – ze względu na awansowany stan prac. Inwestycja ta realizowana była z nastawieniem na pogodzenie prac budowlanych z ochroną znajdującej się w pobliżu przyrody. Dlatego – gdy w trakcie prac wykryto kolizję projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego z bryłą korzeniową rosnących w tym obszarze drzew – opracowano dokumentację zamienną, dzięki czemu 20 drzew mogło pozostać na swoich miejscach, a 16 zostało przesadzonych.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice