Kolejne inwestycje rowerowe w Katowicach

7 lutego 2024

Ulica Mysłowicka, rejon ulicy Meteorologów oraz odcinek łączący ulice Kościuszki i Barbary – rozpoczęły się trzy postępowania przetargowe na inwestycje rowerowe w tych lokalizacjach. W Giszowcu prace będą dotyczyły wymiany dotychczasowej nawierzchni na asfaltową, natomiast w Śródmieściu i Brynowie powstaną nowe odcinki infrastruktury rowerowej.

– Sukcesywnie budujemy nową infrastrukturę dla rowerzystów – od 2015 roku powstały w Katowicach 52 km infrastruktury rowerowej. Oprócz przygotowywania do budowy velostrady działamy także na innych frontach. Wzdłuż ulicy Mysłowickiej będziemy wymieniać nawierzchnię z kostki brukowej na asfaltową, co powinno zwiększyć komfort przejeżdżających tamtędy rowerzystów. Będziemy także kontynuować budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Meteorologów, tu szukamy wykonawcy inwestycji, która docelowo połączy os. Zgrzebnioka z ul. Francuską – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowa nawierzchnia na ul. Mysłowickiej

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał za zadanie wymienić dotychczasową nawierzchnię drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej na asfaltową. – To odcinek o długości ok. 600 metrów, znajdujący się pomiędzy ulicą Kolistą a ulicą Szopienicką. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i rozbiórkowe, ułożenie podbudowy i nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej – tłumaczy Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywany czas na realizację inwestycji, jaki będzie miał wykonawca, to 45 dni. Obecnie trwa przyjmowanie ofert od zainteresowanych wykonawców. Ich otwarcie zaplanowano na 19 lutego.

Wymiana nawierzchni drogi rowerowej to wykonanie projektu, który został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego i w 2021 roku wybrany głosami mieszkańców Giszowca do realizacji.

Coraz większa sieć dróg rowerowych w Giszowcu

Wspomniany odcinek drogi rowerowej, który będzie modernizowany, łączy się z drogą biegnącą wzdłuż ulicy Szopienickiej. Korzystający z niej rowerzyści mogą się nią dostać do Nikiszowca i dalej w stronę Szopienic lub – jeśli skręcą w ulicę Gospodarczą – do os. Paderewskiego. Z kolei przy ulicy Kolistej i Mysłowickiej, czyli na zachód od modernizowanego odcinka, realizowana jest obecnie nowa część katowickiej infrastruktury rowerowej. Ta będzie zaczynała się od przejazdu rowerowego w rejonie zjazdu do sklepu Lidl przy ul. Kolistej. Południową stroną ulicy poprowadzi do skrzyżowania z Mysłowicką, a równolegle do trasy zbudowany zostanie także chodnik. Na skrzyżowaniu nowa droga poprowadzi w stronę przejścia podziemnego pod DK86 i połączy się z infrastrukturą rowerową, która powstałą w ramach przebudowy węzła Giszowiec.

Trwają także przygotowania do innej inwestycji w Giszowcu, która przeznaczona jest dla miłośników rowerów. Chodzi o budowę pierwszej katowickiej velostrady. To bezkolizyjna, szeroka trasa, umożliwiająca wygodniejsze i szybsze poruszanie się na dwóch kołach. Dlatego też nazywana jest często rowerową autostradą. Trasa połączy Giszowiec z Brynowem i będzie poprowadzona od ul. Kolistej do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Powstanie połączenie rowerowe ulic Kościuszki i Barbary

Trwa również postępowanie przetargowe na budowę 250 metrowego odcinka drogi dla rowerów, która połączy ul. Kościuszki z ul. Barbary. Zostanie on poprowadzony pomiędzy autostradą A4 a ogródkami działkowymi. W ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy wybrany wykonawca wybuduje drogę rowerową wraz z oznakowaniem i oświetleniem. W postępowaniu – prowadzonym w imieniu miasta przez jego spółkę Katowickie Inwestycje S.A. – wykonawcy mogą składać swoje oferty do 19 lutego.

Kolejna inwestycja w rejonie ul. Meteorologów

Ponadto, z początkiem tego tygodnia ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kolejnego odcinka drogi dla pieszych i rowerów. Inwestycja obejmie odcinek od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej i jest rezultatem głosowania mieszkańców w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmie takie elementy jak: roboty rozbiórkowe, prace ziemne, wykonanie zjazdu do posesji. Całość nowej infrastruktury zostanie w wykonana z asfaltobetonu. Całkowita długość odcinka wyniesie 260 metrów. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 20 lutego 2024 r., a planowany termin realizacji zamówienia to 45 dni od momentu przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy zgodnie z zapisami umowy ma nastąpić nie dłużej niż 30 dni od podpisania umowy).

To drugi z trzech etapów inwestycji, która docelowo połączy infrastrukturą rowerową os. Zgrzebnioka z ul. Francuską. Pierwszy etap dotyczył budowy drogi dla pieszych i rowerów po stronie ogródków działkowych od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice