Kierunek: Europa Środkowa – historycznie

10 lutego 2016

Uniwersytet Śląski uruchamia nowy kierunek studiów. Studenci będą mogli kształcić się w historii Europy Środkowej.

 

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne to wspólna inicjatywa Uniwersytetów w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowy kierunek studiów będzie adresowany do wszystkich osób zainteresowanych historią Europy Środkowej. Co więcej – wspólny projekt trzech wyższych uczelni da możliwość studiowania w trzech krajach partnerskich.

Studia będą prowadzone równolegle na trzech uczelniach. Część studiów odbywać się będzie na macierzystym uniwersytecie, część – na uniwersytetach partnerskich. W programie przewidziano również intensywne kursy języka czeskiego, słowackiego i polskiego, dzięki którym studenci nabędą odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające na kontynuowanie nauki w Ostrawie i Bańskiej Bystrzycy i Katowicach, także opieka nad pracami magisterskimi prowadzona będzie równolegle we współpracy trójstronnej.

Należy wspomnieć, że Uniwersytet Śląski stale poszerza swoją ofertę edukacyjną. W tym roku akademickim uruchomił między innymi studia śląskie. Uruchomił także wspólnie z Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów pierwszy w Polsce program Executive Master of Business Administration, którego celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej przedsiębiorstw lotniczych.

UŚ/ HGM