Katowicki rekord w wymianie kopciuchów

20 stycznia 2023

Rok 2022 był rekordowy w walce Katowic o lepszą jakość powietrza! Dzięki wsparciu miasta w Katowicach udało się wymienić 1848 źródeł ciepła. Najwięcej osób, bo 956 zdecydowało się na ogrzewanie gazowe.

– Wymiana starych kopciuchów na rozwiązania ekologiczne to najskuteczniejsze działanie w walce o czyste powietrze. W Katowicach staramy się zachęcać mieszkańców do wymiany pieców na bardziej ekologiczne. Stąd miejski program dofinansowania wymiany źródła ciepła, dzięki któremu można otrzymać nawet 10 tys. zł dotacji do wymiany pieca. W sumie na ten cel przeznaczyliśmy już prawie 80 mln zł – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rok 2022 okazał się rekordowy jeśli chodzi o liczbę wymienionych źródeł ciepła. Dzięki miejskiemu programowi w sumie od 2011 roku wymienionych zostało ich ponad 9 tysięcy. Rekordowy był  2022 rok, kiedy to wymieniono 1848 pieców, na co miasto wydało ponad 18 mln zł. Największą popularnością cieszyło się ogrzewanie gazowe (956), następnie sieć zdalczynna (478), ogrzewanie elektryczne (210), pellet (134) i pompa ciepła służąca ogrzewaniu (70). Przypomnimy, że pellet i pompa ciepła do centralnego ogrzewania są dofinansowane przez miasto od 2022 roku. Od 2021 r. natomiast zaprzestano udzielania dotacji do zakupu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze.

Jak otrzymać dofinansowanie?

W Katowicach z dotacji na wymianę źródła ciepła mogą skorzystać: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy – tylko dla lokali mieszkalnych. Jednorazowo otrzymać można do 80% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 10 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zmianę systemu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego na ogrzewanie elektryczne, gazowe, z sieci zdalaczynnej, pompę ciepła do centralnego ogrzewania, na kocioł z podajnikiem na pellet, który spełnia wymogi Ekoprojektu. Do 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej jednak niż 6 000 zł na budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny na zadania polegające na zastosowaniu wyszczególnionych odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, rekuperacja lub pompa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Mieszkańcy, którzy nie są w stanie wyłożyć całej kwoty z własnych środków mogą wnioskować o cesję pomiędzy wykonawcą a wnioskodawcą.

– Wymiana źródła ogrzewania, mimo pozyskania dotacji, oznacza dla mieszkańca poniesienie realnych kosztów inwestycji przed otrzymaniem pieniędzy z dotacji. Dzięki cesji, kwota dotacji może zostać wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy na podstawie zawartej umowy cesji pomiędzy inwestorem, a wykonawcą instalacji. Oczywiście taka cesja wymaga akceptacji ze strony urzędu miasta – tłumaczy Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska.

Informacje m.in. na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia,  a także o tym do kiedy należy wymienić stary kocioł opalany węglem, czym jest uchwała antysmogowa i jakie paliwa mogą być stosowane do ogrzewania mieszkań można uzyskać w Miejskim Centrum Energii, które znajduje się przy ulicy Młyńskiej 2b. Tam też dostępne są wnioski dla zainteresowanych wymianą źródła ciepła. Szczegółowe informacje – w tym także instrukcje jak wypełnić wniosek dostępne są na stronie internetowej katowice.eu w zakładce dla mieszkańca/Miejskie Centrum Energii. Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca, przy Rynku 1, które czynne jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 7.30-17.00, wtorki i środy w godzinach 7.30-15.30 oraz piątki od 7.30-14.00.

W Katowicach wprowadzono zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych. Istnieje możliwość skorzystania z zasiłku na pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego w wysokości do 1 200 zł. Ponadto od 2018 roku Katowice przyznają dofinansowanie na wkład własny przeznaczony na zmianę systemu grzewczego w wysokości do 2 tys. zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego). Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie warunków określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach.

Foto: Edytor Studio, panele słoneczne oraz nowy system grzewczy

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice