Katowice rozstrzygnęły przetarg na drogowe inwestycje

23 stycznia 2023

Wybrano wykonawcę rozległego projektu pod nazwą „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice”. Umowa, dotycząca realizacji 6 zadań, które mają usprawnić transport w mieście, ma zostać podpisana z firmą Budimex S.A. Wartość wybranej oferty wynosi ponad 148 mln zł.

– W Katowicach stawiamy na zrównoważony transport, stąd budowa centrów przesiadkowych, rozwój sieci dróg rowerowych i ciągłe zwiększanie liczby stacji wypożyczalni rowerów miejskich czy wdrażanie inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Rozwój miasta wymaga spojrzenia kompleksowego i takie też realizujemy, dlatego ważna jest rozbudowa układu drogowego w sześciu lokalizacjach na terenie Katowic, oczywiście z uwzględnieniem rozwiązań dla kierowców, komunikacji miejskiej, pieszych i rowerzystów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W postępowaniu przetargowym swoje oferty złożyło 3 wykonawców. Najtańsza z nich opiewa na wartość około 144 mln zł, najdroższa to 151 mln zł brutto. W procesie oceny ofert wybrano tę złożoną przez firmę Budimex S.A., w kwocie 148 mln zł. Wybór nie jest jeszcze prawomocny, aby móc zawrzeć umowę musi upłynąć czas, w którym wykonawcy mogą wnieść odwołania. Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest na drugi kwartał tego roku, a zakładany czas na realizację wszystkich inwestycji wynosi niespełna 2 lata od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

– Ta inwestycja jest jedną z większych zarówno pod kątem wartości, jak i zakresu prac, których realizacja rozpocznie się w tym roku. To 6 układów drogowych, które zlokalizowane są w różnych częściach miasta. Ich powstanie wpłynie zarówno na komfort życia mieszkających w ich okolicy, ale także przełoży się na sprawniejsze i wygodniejsze poruszanie się wszystkich katowiczan. Warto też podkreślić, że wraz z rozbudową sieci dróg powstaną nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Prace będą prowadzone w aż sześciu lokalizacjach. Inwestycja wpłynie między innymi na komfort poruszania się mieszkańców Bogucic. Dzięki zadaniu obejmującemu rejon Strefy Kultury, zyskają oni nowe połączenie z al. Roździeńskiego i będą mogli omijać ścisłe centrum Katowic. To z kolei odciąży ruch w okolicach Ronda im. gen. Jerzego Ziętka i upłynni przejazd w tym istotnym dla komunikacji rejonie. W ramach prac powstanie m.in. przedłużenie ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej z rondem u ich zbiegu, a także nowy odcinek ul. Mieroszewskiego – od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ul. Dobrowolskiego.

Na realizacji projektu zyskają także mieszkańcy Tysiąclecia. Największe osiedle w Katowicach – będące też jednym z największych w Polsce – zyska nowy układ drogowy przy ul. Tysiąclecia 88. Jest to o tyle istotne, że usprawni dojazd do siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.

Ponadto projekt obejmuje 4 inne zadania: przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej oraz w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej, budowę układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej i Wilczewskiego, jak również wykonanie przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Co ważne, budowa infrastruktury drogowej zapewni sprawną komunikację zarówno pieszym, rowerzystom i kierowcom w obszarach Katowic rozwijających się o funkcję mieszkaniową i usługową.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice