Katowicki Kalendarz Trzech Religii po raz dwunasty

12 grudnia 2023

„Kalendarz Trzech Religii” jest owocem współpracy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, a także środowisk naukowych i kulturalnych.

– Motyw przewodni tegorocznego kalendarza „Nauka-Naukowcy-Transcendencja” znakomicie wpisuje się w działania Katowic, które otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r. W tym wydaniu Kalendarza Trzech Religii, na jego kartach przypominamy uczonych wywodzących się ze środowisk chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich, którzy przyczynili się do rozwoju nauki, a których jednocześnie łączyły również silne więzi z Katowicami i całym naszym regionem – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic. – Katowice, które słynęły z przemysłu, dzisiaj stawiają na innowacje i kreatywność. Jednak ani wtedy, ani dzisiaj nie ma mowy o postępie bez rozwoju nauki, która ma istotny wpływ na nowoczesny wizerunek dzisiejszych Katowic – dodaje prezydent.

„Kalendarz Trzech Religii” jest płaszczyzną dialogu międzyreligijnego. Projekt jednoczy społeczności wyznaniowe miasta Katowice, jest efektem współpracy i pogłębiania wzajemnego szacunku wobec siebie i dziedzictwa kulturowego. Kalendarz, którego pierwsze wydanie ukazało się w 2013 r. opracowywany jest przez przedstawicieli Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Tegoroczna edycja odsłania się w nowej szacie graficznej z nowymi treściami – świętami Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Kalendarz na rok 2024, czyli lata 5784/5 dla Żydów i 1445/6 dla muzułmanów wydano w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Jest on dystrybuowany przez poszczególnych jego twórców, także poza granice naszego kraju. Część nakładu jest dostępna dla mieszkańców bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy Rynku 13 w Katowicach oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: S. Rybok