Katowice zazieleniają ulicę Warszawską

24 lutego 2023

Zbliżająca się wiosna pozwoli rozpocząć nasadzenia, tak, by zielona ul. Warszawska była gotowa w połowie roku. Ale zanim ulica się zazieleni konieczne są prace, których po zakończeniu inwestycji nie będzie widać gołym okiem. To właśnie realizowane przez wykonawcę prace dotyczące kanalizacji, podłączeń elektrycznych, czy też podbudowy dla chodników i klombów. Dzięki tej inwestycji kolejna ulica w centrum Katowic się zazieleni, a ruch samochodów zostanie ograniczony.

– W Katowicach realizujemy aktualnie kilka dużych zielonych projektów. Trwają prace związane z rewitalizacją stawów Starganiec i Kozubek. Podpisaliśmy też umowy na prace związane powstaniem czterech nowych przestrzeni parkowych oraz rewitalizację terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym, o łącznej wartości 40,6 mln zł. To także roboty związane z powstaniem tężni solankowej na os. Tysiąclecia oraz wiele innych, mniejszych projektów wybranych przez mieszkańców w ramach np. budżetu obywatelskiego czy zielonego budżetu. Dzięki tym nowym, czy odświeżonym przestrzeniom mieszkańcy zyskają miejsca do rekreacji i odpoczynku praktycznie za progiem własnych domów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Nie zapominamy również o centrum Katowic. Po zazielenieniu al. Korfantego na odcinku Rondo-Rynek, teraz realizujemy warte 19 mln zł prace związane z przebudową ul. Warszawskiej, co sprawi, że ulica ta zyska bardziej reprezentacyjny charakter ze zdecydowanie większą ilością zieleni. Wiosną wykonawca rozpocznie dosłowne zazielenianie ul. Warszawskiej, tak by latem inwestycja była już gotowa – dodaje prezydent.

Prace na ul. Warszawskiej podzielone są na kilka etapów. Na odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. Mielęckiego, zarówno po stronie południowej, jak i północnej wykonano kanalizacje kablowe pod oświetlenie i zamontowano doświetlacze piwniczne, które służą do doprowadzania naturalnego światła do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Wykonano także korytowanie w miejscach gdzie będą znajdowały się klomby. Wykonana została podbudowa z kruszywa pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Podłączono część słupów trakcji tramwajowej do nowych sieci elektrycznych prowadzonych w korytarzach podziemnych. Znajdujące się tam dotychczas słupy zostały wymienione na nowe. W najbliższym czasie planowany jest dalszy montaż doświetlaczy, podłączanie kolejnych słupów trakcyjnych i wykonanie fundamentów pod obramowania klombów.

Na odcinku od ul. Mielęckiego do ul. Francuskiej po stronie południowej zakończyły się roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne przebudowywanej ulicy. Wykonano odwodnienie szczelinowe i wpusty wraz z przyłączeniem ich do kanalizacji. W najbliższym czasie planowany jest montaż doświetlaczy piwnicznych po stronie północnej oraz kontynuowanie wymiany starych słupów sieci trakcji tramwajowej na nowe. Wykonywane będą również fundamenty pod obramowanie klombów i montaż doświetlaczy. Jednym z ostatnich etapów prac będą nasadzenia, które rozpoczną się wiosną. Zakończenie prac przewidziano na połowę roku.

– Zieleń w miastach jest elementem bardzo oczekiwanym przez mieszkańców. Nie tylko poprawia ogólne samopoczucie osób, które będą tamtędy przechodzić, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na nasz klimat – wyłapuje niekorzystny dwutlenek węgla i w zamian produkuje tlen. Dodatkowo większa ilość zieleni obniża odczuwalną temperaturę, przez co latem nie tworzą się tzw. wyspy ciepła. Takie miejsca są także siedliskiem dla małych zwierząt i owadów, przez co zachowana jest stabilność ekosystemu – podkreśla znaczenie przebudowy Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Ulica Warszawska ma mieć charakter bulwaru. Oprócz efektów ekologicznych jej ostateczny wygląd ma nawiązywać do historycznych rozwiązań zazielenienia tej przestrzeni z przełomu XIX i XX wieku. W związku z tym przestrzeń dla pieszych będzie szersza niż dotychczas, pojawi się duża ilość zieleni, a także mała architektura. Rośliny będą posadzone w podwyższonych klombach, aby zapewnić ich prawidłowy rozwój w warunkach śródmiejskich. Łącznie pojawią się tu 33 drzewa wysokie, 37 drzew kolumnowych oraz ponad 2,5 tys. sztuk krzewów, 2,7 tys. bylin i traw oraz blisko 200 pnączy.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice