Katowice Miastem Fachowców

16 listopada 2021

Wystartowała trzecia edycja programu organizowanego przez Katowice, w ramach którego katowicka młodzież, dzięki współpracy miasta z lokalnymi przedsiębiorcami, będzie mogła „od kuchni” poznać zawody branżowe i techniczne.

– Katowice tworzą i rozwijają przede wszystkim nasi mieszkańcy – czas pandemii dobitnie pokazuje, że ich przedsiębiorczość ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania miasta i całego społeczeństwa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego tak ważne jest budowanie odpowiednich postaw już od najmłodszych lat, a program Katowice Miastem Fachowców jest do tego znakomitym narzędziem. Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej już w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić – dodaje prezydent.

Katowice Miastem Fachowców to program, który ma zachęcić młodzież stojącą przed wyborem dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez pokazanie im atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto projekt ma zwiększać poziom wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia oraz pokazać bogatą ofertę miasta Katowice w zakresie możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież, która po szkole ponadpodstawowej posiada wiedzę praktyczną, to potencjalni dobrzy pracownicy, dlatego zachęcamy firmy do włączenia się w projekt jako partnerzy. Obserwacje lokalnego rynku pracy wykazują, iż jedną z głównych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw jest niedobór wykwalifikowanych pracowników. Wielu przedsiębiorców niszowych branż oraz szeroko pojętego rzemiosła ma trudności w znalezieniu pracowników posiadających niezbędne praktyczne przygotowanie do wykonywania danego zawodu. Program Katowice Miastem Fachowców jest odpowiedzią na te potrzeby, a ukazanie perspektyw zawodowych i oferta edukacji branżowej i technicznej ma wzmocnić pozycję Katowic jako gospodarczego centrum regionu.

Wystartował nabór na partnerów do programu Katowice Miastem Fachowców – edycja 2021/2022. Do uczestnictwa w programie mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Katowicach działalność w formule samozatrudnienia w branży wymagającej wykształcenia branżowego bądź technicznego lub zatrudniają pracowników na stanowiskach wymagających uprawnień i/lub wykształcenia branżowego lub technicznego. Do dnia 29.11.2021 r. przedsiębiorcy mają czas na przesyłanie zgłoszeń do Wydziału Obsługi Inwestorów. Ogłoszenie o naborze wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta, pod linkiem https://bit.ly/3Ho04TZ. Z przedsiębiorcami wyłonionymi w toku trwającego naboru Miasto podpisze porozumienia o współpracy w ramach programu.

–  Doceniając zaangażowanie przyszłych partnerów w realizację wizyt studyjnych przygotowaliśmy w tym roku dodatkowy bonus dla firm aktywnie wspierających realizację programu. Będzie to pakiet trzech szkoleń organizowanych przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Tematyka tych szkoleń będzie dotyczyć znaczenia kwalifikacji, kompetencji oraz odporności psychicznej na współczesnym rynku pracy – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany w Katowicach od 2018 r. Celem programu jest ukazanie młodzieży możliwości związanych z kształceniem branżowym i technicznym, co w perspektywie długofalowej zakłada  większą dostępność wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. Kluczowym etapem programu są wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych w firmach, które wyrażą chęć organizacji takich wizyt. Oczywiście kontynuowana będzie zasada, że uczniowie – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – wybierają, u którego przedsiębiorcy chcieliby odbyć wizytę studyjną. Tegoroczna edycja programu Katowice Miastem Fachowców została również dostosowana do ewentualnych uwarunkowań epidemicznych.

W dotychczasowych edycjach programu wzięło udział łącznie prawie 2000 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, podpisano 16 listów intencyjnych z przedsiębiorcami (10 w pierwszej edycji, 6 w drugiej edycji), odbyło się ponad 120 wizyt studyjnych w firmach (72 wizyty w pierwszej edycji i 52 wizyty w drugiej edycji) oraz ok. 130 wizyt w szkołach branżowych i technicznych (70 wizyt w pierwszej edycji i 59 wizyt w drugiej edycji).

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice