Jeździmy komfortowo w Siemianowicach Śląskich

3 sierpnia 2020
Koło Wieży Telewizyjnej.
Odcinek drogowy powstały dzięki dofinansowaniu  z Funduszu Dróg Samorządowych ma stanowić ważny dla mieszkańców miasta i Metropolii GZM wentyl bezpieczeństwa rozładowujący poranne i popołudniowe korki na trasie północ-południe w relacji Katowice-Siemianowice Śląski-tzw północne gminy (Piekary Śl, Wojkowice, Bobrowniki, Pyrzowice).
Łączna ilość aut pokonująca ulicę Oświęcimską, a dalej Bytkowską przy wieży TVP, to rocznie ponad 11 milionów pojazdów.
Połączenia ulicy Oświęcimskiej z Michałkowicką, do której wcześniej już został utworzony łącznik z ulicą Zwycięstwa (wsparty finansowo przez fundusz Solidarności Metropolii GZM) stanowi dopełnienie kompletnej już infrastruktury usprawniającej komunikację samochodowo-publiczno-rowerową w mieście oraz regionie.
Całość przedsięwzięcia objęła budowę drogi o długości 631 m, chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów publicznych i skrzyżowań (rond), a także kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi i przejść dla pieszych oraz rozbudowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja kosztowała ponad 6,2 mln zł z czego 50 % kosztów kwalifikowanych pokryło dofinansowanie pozyskane przez Gminę w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych.
UM Siemianowice Śląskie