Jeszcze więcej Strefy w Świętochłowicach

3 września 2014

W Świętochłowicach zaprezentowano uzbrojony teren inwestycyjny przy Drogowej Trasie Średnicowej. W otwarciu uczestniczyli m.in. Piotr Wojaczek – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wiktor Pawlik – prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Szef KSSE potwierdził, że jeszcze w tym roku rozpocznie procedurę włączania kolejnych świętochłowickich terenów inwestycyjnych.

Teren inwestycyjny znajdujący się przy Drogowej Trasie Średnicowej (prawie 2,7 ha) w rejonie stawu Marcin został uzbrojony po kilku miesiącach prac. Symboliczne otwarcie odbyło się 3 września. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępną drogę wewnętrzną, rondo obsługujące przyległe działki, sieć wodociągową, a także kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. Koszt prac wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol” na terenie inwestycyjnym przy DTŚ wyniósł ok. 2,7 mln zł., a 85 proc. tej kwoty pochodzi ze środków europejskich. Najbardziej pożądaną w tym miejscu jest działalność usługowo-produkcyjna.

– Dzięki pozyskanym z Brukseli funduszom udało się uzbroić znakomicie zlokalizowany teren inwestycyjny. Tym samym stwarzamy warunki, aby potencjalni inwestorzy ulokowali swoje pieniądze w Świętochłowicach i utworzyli nowe miejsca pracy. Na początek powstanie tutaj stacja benzynowa – mówił podczas otwarcia Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Świętochłowice chcą przyciągnąć inwestorów atrakcyjnymi warunkami podatkowymi. W kwietniu,
na mocy decyzji podjętej przez Komitet Stały Rady Ministrów, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozszerzyła się o nowe tereny inwestycyjne. Wśród nich znalazł się teren ze Świętochłowic, który przylega do obecnie uzbrajanego terenu przy ul. Zielonej i ma niecałe 2 hektary powierzchni. Docelowo, jednak będzie zajmował 8 ha.

– Determinacja władz miejskich, która materializuje się w postaci inwestycji infrastrukturalnych, takich jak droga prowadząca do terenów przemysłowych i infrastruktury technicznej, zawsze jest słuszna. To dobrze wydane pieniądze. Na przełomie listopada i grudnia złożymy wniosek o rozszerzenie granic KSSE, które obejmą m.in. kolejne tereny lezące w Świętochłowicach – zapewniał Piotr Wojaczek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorcy chętniej decydują się inwestować pieniądze w miejscach, które zostały odpowiednio przygotowane.

– Inwestorzy poszukują terenów dobrze skomunikowanych i posiadających niezbędna infrastrukturę. Zawsze korzystam z okazji do przekazania przedsiębiorcom informacji dotyczących nowych możliwości rozwoju. A takie, niewątpliwie, tworzy się w Świętochłowicach – przekonywał Wiktor Pawlik, prezes zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Przypomnijmy, że przy ul. Zielonej w dzielnicy Zgoda kończy się uzbrajanie innego terenu inwestycyjnego. Ukończona została budowa kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, przebudowano istniejące sieci wodociągowe i infrastrukturę teletechniczną. W zaawansowanej fazie są prace brukarskie tj. budowa drogi, chodników i zjazdów. Przy drogach ustawiono latarnie. Wyremontowano także przejazd przez torowisko i 140 metrowy odcinek ul. Śląskiej. Przebudowane zostało też skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Śląską. Budowlańcy najprawdopodobniej opuszczą teren w połowie września tego roku. Inwestycję wartą prawie 2,9 mln zł realizuje firma „Skanska” (85 proc. tej kwoty pochodzi z budżetu Unii Europejskiej).

Warto dodać, że przedsiębiorcy, którzy chcą ulokować swoje pieniądze w Świętochłowicach mogą wybierać spośród 26 terenów inwestycyjnych. Zgodnie z dzisiejszymi zapowiedziami do obecnie znajdującego się terenu (w dzielnicy Zgoda) w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączą kolejne.

Jak wynika ze statystyk, KSSE jest największą w Polsce strefą pod względem nowych miejsc pracy oraz wartości inwestycji. To głównie zasługa firm, które działają w jej ramach. W zamian korzystają z ulg podatkowych, na zasadach obowiązujących w UE. Szacuje się, że inwestycje, które mogą być realizowane w Świętochłowicach pozwolą na utworzenie ok. 90 nowych miejsc pracy.

Tekst i foto: UM Świętochłowice