Inwestycje na wielką skalę

6 listopada 2014

Szlakiem najnowszych inicjatyw miejskich odbyła się wycieczka minibusem po Świętochłowicach. Władze miasta stawiają między innymi na rewitalizację pokopalnianych obiektów oraz na zwiększenie oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców.

 

Wyjazd sprzed Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach poprzedziła jednak konferencja dotycząca intensywnej współpracy pomiędzy tamtejszym magistratem, a Świętochłowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Jak podkreślał jej prezes Karol Woźniczka dzięki takiemu ożywieniu stosunków będzie możliwa poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach, należących do ŚSM. – Planujemy przeprowadzić termomodernizację naszych obiektów, a także pozdejmować z nich azbest – tłumaczył prezes Woźniczka. – Kwota, którą musimy przeznaczyć na te czynności to ponad 70 milionów złotych. No to tak duża suma, że bez pomocy ze strony władz miasta, nie byłoby szans, aby przeprowadzić te przedsięwzięcia. Wsparcie zaoferował też Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod Świętochłowicką Spółdzielnię Mieszkaniową podlegają 132 budynki, z czego na 50 wykonano docieplenia, ale prace termomodernizacyjne obejmują wszystkie. Z 28 zaś będzie zdejmowany azbest.

Postęp prac rewitalizacyjnych dwóch wież wyciągowych można było zaobserwować natomiast na terenie po dawnej Kopalni Polska. Zadowolenia z postępu prac nie krył kierownik kontraktu i robót przeprowadzanych na obiekcie Sebastian Brzozowski z Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. – Do tej pory wykonaliśmy już fundamenty budynku zaplecza socjalnego i gospodarczego. Obecnie jesteśmy na etapie prac projektowych, zabezpieczenia wież: kozłowej i basztowej – zaznaczał. Wieże zostaną odrestaurowane i zyskają nowe funkcje – dydaktyczną i laboratoryjną. Na basztowej powstanie punkt widokowy. Wykonawcy muszą się spieszyć, bo zakończenie prac wyznaczone zostało na 31 maja, jednak jak zapewnia Sebastian Brzozowski nie ma żadnych obaw, by inwestycja nie zakończyła się terminowo. – To fakt, że czasu jest niewiele, ale budujemy od lat i jesteśmy przyzwyczajeni do różnych przeszkód, które wynikają chociażby z nadciągającej zimy, które jak wiadomo nie jest sprzymierzeńcem tego typu zadań – dodał.

W sąsiedztwie zabytkowych wież powstanie także między innymi Centrum Badawczo-Rozwojowe. – Wybraliśmy Świętochłowice ze względu na znakomite skomunikowanie oraz dobrą współpracę i otwartość władz miasta, to dla nas zaszczyt i powód do wielkiej radości, że specyfika naszej działalności została zrozumiana przez samorząd – mówi Arkadiusz Primus, prezes zarządu INVESTEKO S.A.

Z pewnością nie tylko firma INWESTEKO będzie inwestować w mieście. Pokuszą się o to zapewne ci przedsiębiorcy, którzy odkryją ogromny potencjał terenów przy ulicy Zielonej. Obecnie została tam już wybudowana nowa kanalizacja ogólno-spławna, deszczowa, nowe oświetlenie uliczne, przebudowano wjazd tramwajowy i wyremontowano fragment ulicy Śląskiej, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu.

Obecny samorząd Świętochłowic inwestuje także w sport. Już wkrótce poznamy plany dotyczące miejskiego toru żużlowego.

 

Tekst i foto: Hanna Grabowska-Macioszek