Darmowy angielski

6 listopada 2014

Rudzcy gimnazjaliści będą mogli za darmo zdawać egzamin z języka angielskiego – TOEFL Junior.  W Rudzie Śląskiej podpisano porozumienie w sprawie realizacji pierwszego w Polsce programu pilotażowego, dzięki któremu uczniowie tutejszych gimnazjów będą mogli przystępować do międzynarodowego egzaminu.

 

Dzięki trójstronnemu porozumieniu jakie podpisano dzisiaj w rudzkim magistracie uczniowie III klas gimnazjalnych będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu TOEFL Junior nie ponosząc żadnych kosztów. – To właśnie uczniowie klas trzecich gimnazjum staną przed wyborem pierwszej poważnej decyzji w życiu – wyborem kierunku kształcenia i wyborem odpowiedniej szkoły średniej czy ponadgimnazjalnej – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Dlatego uzyskanie dodatkowych  bezpłatnych kwalifikacji z pewnością będzie ważnym atutem – dodaje prezydent miasta.

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Ruda Śląska, jednostką certyfikującą Educational Testing Service (ETS) Global BV oraz  Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS – AngloMan z Rudy Śląskiej. Program, jaki zamierza wdrożyć Miasto zakłada przeprowadzenie bezpłatnych sesji egzaminacyjnych do końca kwietnia 2015r. oraz przedstawienie wyników egzaminów do końca maja 2015r. Co ważne, wszystkie egzaminy przeprowadzone zostaną w rudzkich gimnazjach, a egzaminatorami będą rudzcy nauczyciele, bowiem porozumienie zakłada również podwyższenie kwalifikacji zawodowych anglistów. – Rudzcy pedagodzy zostaną przeszkoleni jeszcze w tym roku przez jednostką certyfikującą Educational Testing Servis Global  oraz otrzymają uprawnienia egzaminatorów ETS Global do przeprowadzania egzaminów certyfikujących ETS – zapowiada Dominik Doliński, dyrektor szkoły językowej AngloMan z Rudy Śląskiej, Akredytowanego Ośrodka Egzaminacyjnego ETS. – Przeprowadzenie programu powinno wpłynąć nie tylko na poszerzenie znajomości języka angielskiego uczniów, ale też ma umożliwić nauczycielom podwyższenie swoich kwalifikacji poprzez uzyskanie uprawnień egzaminatora ETS – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Z propozycji przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu skorzystać może ponad 1000 uczniów, którzy uczęszczają do klasy  III gimnazjum w Rudzie Śląskiej. Najlepszym 20 egzaminowanym zostaną wręczone certyfikaty TOEFL Junior przez jednostkę certyfikującą ETS Global BV.

W Rudzie Śląskiej szczególny nacisk kładziony jest na naukę języka angielskiego – Język angielski towarzyszy nam na każdym etapie życia, dlatego promujemy wysoki poziomu znajomości językowej w naszym mieście, zachęcając mieszkańców do sprawdzania swoich umiejętności i podwyższania kwalifikacji – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Poprzez nasze działania podkreślamy jak ważna jest dzisiaj znajomość języków obcych  – dodaje.

W Rudzie Śląskiej w szkołach i przedszkolach języka angielskiego uczy 142 nauczycieli. Od ubiegłego roku w mieście organizowany jest Wielki Test Języka Angielskiego, w którym mogą sprawdzić się wszyscy mieszkańcy, a ci najlepsi otrzymują atrakcyjne nagrody. W tym roku w teście, zorganizowanym przez szkołę AngloMan  wzięło udział prawie 200 osób. Rudzianie ponownie zaliczyli test na poziomie B1. Tegoroczna edycja była bardziej standardowa – uczestnicy pisali test w formie papierowej. W roku ubiegłym Test  miał formę internetową.

Wielki Test Języka Angielskiego jest ogólnopolskim wydarzeniem, organizowanym pod hasłem „Polska zna angielski!”, w którym w tym roku udział wzięło 77 miast. 14 września br. do testu przystąpiło w sumie ponad 10.000 Polaków. Patronem merytorycznym ogólnopolskiego testu jest ETS Global – międzynarodowy oddział Educational Testing Service (ETS) – największej organizacji zajmującej się oceną znajomości języków obcych.

Tekst i foto: UM Ruda Śląska