Inteligentne miasto inteligentnych mieszkańców

30 listopada 2022

Którzy w sposób inteligentny mogą korzystać z zasobów oferowanych przez miasto. To właśnie kryje się pod nazwą Human Smart City, a w Siemianowicach Śląskich za wszystko odpowiada Bank Informacji!

– 24 Human Smart Cities w całej Polsce – mówi Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Każde z nich miało i zgłaszało swoje własne pomysły na wykorzystanie i wdrażanie nowoczesnych technologii, jednak to my wyznaczaliśmy te obszary tematyczne: zarządzanie danymi, środowisko, mieszkalnictwo i wiele innych – mówi Maciej Aulak. – To przykłady, z których dane miasto wybierało sobie obszar, w którym te nowe technologie będą wdrażać – zaznacza Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wiele obszarów dotyczyło spraw medycznych, co z uwagi na fakt starzejącego się społeczeństwa, jest ogromnie ważne. I świetnie wiązało się z polityką prosenioralną miast, a także integracji seniorów i ludzie młodych. – Ten obszar wsparcia seniorów włączyliśmy jako jeden do wyboru, dlatego że wykorzystanie technologii wspierających osoby starsze zyska zainteresowanie i tak się stało – podkreśla dyrektor Aulak.

Co warto dodać, Program obejmuje głównie przekazywanie informacji, wiedzy, dokumentacji. Kwota – ok. 30 mln zł na 24 miasta, to zdaniem Macieja Aulaka nie jest aż tak gigantyczna. Tu nie ma inwestycji, ale nauka, co i jak?

W Siemianowicach Śląskich to Bank, czyli baza informacji o mieście. Podobna baza powstała jeszcze w Kielcach, które bardzo mocno postawiły na wykorzystanie informacji miejskich, ich przetwarzanie, przekazywanie i zgłaszanie potrzeb mieszkańców. A wszystko po to, by żyło im się lepiej. Jak podkreśla wiceprezydent Siemianowic Śląskich Agnieszka Gładysz, projekt można porównać do ogromnego smartfona, z którego mieszkańcy będą czerpać interesujące ich informacje, na przykład dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego. – Smartfon informacji o mieście, który będzie stale aktualizowany. W Siemianowicach Śląskich chcemy by to smart było zrównoważone, czyli nie będziemy wybierać jednej grupy, która będzie dominować jako odbiorca informacji smart systemu, ale by to smart było rozproszone. Chcemy, by każdy miał dostęp do pełnej informacji, a my jako administracja publiczna tak ją przygotujemy, by oferta była najlepsza – stwierdza Agnieszka Gładysz.

Jakie dane będzie zawierał bank? – To przegląd wiedzy o całym mieście – mówi prezydent Rafał Piech. – Baza danych dość szczegółowa. Świetna oferta dla osób, które przeszły już na emeryturę i chcą się też zaangażować społecznie. Zaaktywizować. To miejsce, gdzie seniorzy i wszyscy mieszkańcy będą mogli pozyskać informacje nie tak pobieżnie, ogólnikowo, jak do tej pory – chociażby na www Urzędu Miasta i jego wydziałów. Szczegóły z każdej dziedziny życia miasta – kwituje Rafał Piech.

Bank Informacji obecnie jest na etapie testowania, ale jego uruchomienie, to kwestia kilku chwil.

Foto: Wojciech Mateusiak