Gaude Amus dla studentów

7 października 2019

Żacka brać rozpoczyna rok akademicki. Pod hasłem „Wiedza to nie wszystko” startuje w Uniwersytecie Śląskim.

 

Z początkiem października uczelnie wyższe robią to sukcesywnie. Można powiedzieć, że cały ubiegły tydzień upłynął pod hasłem inauguracyjnym. Dla Uniwersytetu Śląskiego to pięćdziesiąty drugi rok akademicki. Poza uroczystym przemówieniem JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, w trakcie inauguracji nadano tytuły Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, które otrzymali: prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, prof. zw. dr hab. Adam Lityński z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa z Wydziału Prawa i Administracji. Wykład inauguracyjny pt. „Wiedza to nie wszystko… O wartościach i odpowiedzialności uniwersytetu” wygłosił prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas uroczystości wręczona została także nagroda „Pro Scientia et Arte”. Wyróżnienie przyznane w uznaniu za wybitne dokonania naukowe i dydaktyczne w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych otrzymała prof. dr hab. Danuta Stróż z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, natomiast w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych nagroda została przyznana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi z Wydziału Filologicznego, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016.