Folklor w dywanach, jazzie i sieci

26 czerwca 2019

Pod takim intrygującym tytułem w  Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” startuje międzynarodowa konferencja naukowa.  Spotkanie traktuje o folklorze w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych.

 

Celem konferencji jest nie tylko naukowa refleksja nad historycznymi przejawami folkloru, ale przede wszystkim namysł nad współczesnymi praktykami kulturowymi, w których folklor odgrywa bardzo istotną rolę.

­– Do udziału w naszej konferencji zaprosiliśmy nie tylko folklorystów, ale także kulturoznawców, antropologów kultury czy literaturoznawców. Ślady folkloru znajdują się bowiem w najbardziej zaskakujących przestrzeniach – mówi dr Artur Madaliński, dyrektor Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Dwudniowa sesja podzielona została na cztery bloki tematyczne: nowe obszary i perspektywy badań folklorystycznych (1), folklor, folkloryzm i dziedzictwo kulturowe (2), dawny
i współczesny folklor narracyjny (3) oraz obrzędy ludowe dawniej i dziś (4). Kilkudziesięciu naukowców z Polski, Czech i Słowacji debatować będzie więc o tym, jak folklor obecny jest w naszym codziennym życiu. Uczestnicy spotkania będą mogli posłuchać między innymi o folklorze miejskim, elementach folklorystycznych w polskim jazzie, e-folklorze, śladach folkloru w śląskiej kuchni, teoriach spiskowych jako gatunku folkloru czy kwiatowych dywanach jako tekstach kultury.

– Wiele osób łączy folklor wyłącznie z przeszłością, ze społecznością wiejską, ewentualnie z zespołami pieśni i tańca. Tymczasem to zjawisko kultury towarzyszy nam tu i teraz. Wciąż tworzymy i przekazujemy folklor, nieustannie towarzyszy on komunikacji – dziś mniej w postaci bajek, podań czy legend, a bardziej dowcipów, teorii spiskowych czy memów internetowych. Zarówno ten tradycyjny, jak i współczesny stanowią niezwykle interesujący przedmiot badań – wyjaśnia dr Agnieszka Przybyła-Dumin kierująca Działem Nauki w MGPE, członkini Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja odbywa się w dniach 26-27 czerwca, w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, w siedzibie muzeum przy ulicy Parkowej 25 w Chorzowie. Wstęp na nią jest otwarty. Pełny program konferencji znaleźć można w załączniku oraz na internetowej stronie muzeum: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/

Organizatorzy:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – instytucja samorządowa województwa śląskiego i wiodącym w Polsce ośrodkiem badań kultury chłopskiej. Folklor narracyjny i obrzędowo-wierzeniowy jest jednym z głównych obszarów badań prowadzonych przez MGPE.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze j- towarzystwo naukowe. Istnieje od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.