Dzięki niemu Katowice plakatem słyną

14 grudnia 2022

– Warto podkreślić, że tablica ta zawisła tu na gmachu BWA z osobistej inicjatywy prezydenta Marcina Krupy – mówi wiceprezydent Katowice Waldemar Bojarun. – Ale wydźwięk wydarzenia jest szerszy w aspekcie społecznym i przede wszystkim chcemy zaznaczyć wyjątkowość pana profesora Tadeusza Grabowskiego, bo to że Katowice słyną z plakatu, z Biennale Plakatu, plakatu, który pojawia się do dzisiaj na całym świecie, nie tylko jako taki dokument działalności samego profesora, ale kontynuacji jego działań, bo przecież uczniowie, studenci Tadeusza Grabowskiego, już często też profesorowie, jego współpracownicy sławią Katowice przez plakat przeróżny. I to pozostaje, i za to jesteśmy panu profesorowi bardzo wdzięczni – kwituje Waldemar Bojarun.

Cieszą ogromnie słowa pana prezydenta, że Miasto Katowice w ten sposób uhonorowały profesora Tadeusza Grabowskiego i udokumentowały jego działalność. Dla nas – rodziny to wielkie wydarzenie i wyróżnienie!

A więcej na ten temat już w styczniowym wydaniu Gońca Górnośląskiego. Taka ciekawostka! Tablica pamiątkowa została zainspirowana jednym z plakatów Tadeusza Grabowskiego, które profesor stworzył na jeden z konkursów Biennale Plakatu.

Hanna Grabowska-Macioszek