Dodatek osłonowy w MOPS Katowice

5 stycznia 2022

Mieszkańcy Katowic mogą składać już wnioski o realizację dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności. Ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o ten dodatek weszły w życie 4 stycznia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkańcy Katowic, aby otrzymać dodatek osłonowy będą mogli składać wnioski w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach. Wnioski będzie można składać również elektronicznie za pośrednictwem portalu ePuap. Wnioski składa się nie później niż do 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego są dostępne na stronie www.mops.katowice.pl a także pod nr telefonu: 514 714 272 oraz 32 251 00 87 w.: 162 i 161.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe, które zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dodatku osłonowego jest wyższa.

 W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego będzie przekraczał kryterium dochodowe będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę.  Wówczas kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla tych osób, które złożą wniosek do końca stycznia 2022. Osobom, które złożą wniosek do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w całości do 2 grudnia 2022 r.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice