Dla zmotoryzowanych słów kilka o nowościach

20 lutego 2020

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych wprowadza nowe rozwiązania, które ułatwią życie mieszkańcom. Jakich? Zapraszam do wnikliwej lektury tekstu.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, czyli miejsce gdzie zgłaszają się nie tylko nowi kierowcy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. To miejsce gdzie zgłaszamy kupno, nabycie, czy rejestrację pojazdu, wymieniamy dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdów. Nie każdy wie, że do zadań wydziału należy także nadzór komunikacyjny nad szkołami nauki jazdy i stacjami diagnostycznymi oraz wydawanie licencji dla przewoźników i taksówkarzy oraz sprawy związane. Tylko w 2019 roku w wydziale obsłużono ponad 247 tys. mieszkańców.

– Wiele spraw możemy załatwiać za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie, natomiast w przypadku specyfiki pracy Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych konieczna jest wizyta osobista, by odebrać nowy dokument czy tablice rejestracyjne. Dlatego wprowadzamy szereg udogodnień dla mieszkańców. W ostatnich tygodniach odświeżyliśmy przestrzenie, stworzyliśmy poczekalnię i osobne pomieszczenie dla rejestracji osób prawnych oraz kącik dla dzieci – mówi Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic. – Pracujemy także nad wprowadzeniem nowej polityki parkingowej przy ul. Francuskiej 70. Chcemy, by mieszkańcy, którzy załatwiają swoje sprawy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych nie musieli się martwić o miejsce parkingowe – w końcu obsługujemy kierowców. Dlatego pracujemy nad tym, by wprowadzić opłaty za parkowanie w tym rejonie, przy czym mieszkańcy załatwiający swoje sprawy w urzędzie będą mogli na podstawie biletu z systemu kolejkowego parkować bezpłatnie do 3 godzin – dodaje wiceprezydent.

Takie rozwiązanie wymaga reorganizacji parkingu – w tym także montażu szlabanów. Natomiast pozwoli zabezpieczyć miejsca dla mieszkańców, którzy muszą swoje sprawy załatwić w urzędzie, a ograniczy parkowanie osób pracujących w okolicznych biurowcach. Jest to spójne działanie z wypracowywaną nową polityką parkingową miasta Katowice, w której ważnym elementem jest transport zrównoważony – stąd budowa centrów przesiadkowych, rozwój infrastruktury rowerowej i zakup nowych autobusów oraz tramwajów. Nowa polityka parkingowa, jak również rozwiązanie parkingowe przy Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych ma zostać wdrożone jeszcze w tym roku.

Jednocześnie w Katowicach możliwe jest internetowe zarezerwowania wizyty, aby zarejestrować pojazd, bo właśnie to jest najczęstszy powód wizyt w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych.

– Najwięcej spraw załatwianych w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w 2019 roku dotyczyło rejestracji pojazdów, bo ponad 214 tys. Przygotowując podsumowanie warto także podkreślić, że wykonujemy wiele dodatkowych zadań jako miasto wojewódzkie. Przykładem jest prowadzenie ewidencji tablic indywidualnych dla województwa śląskiego, których w 2019 roku wpisano do rejestru ponad 1400, z czego tylko 157 dla katowiczan – mówi Beatrycze Szymecka, naczelnik wydziału uprawnień komunikacyjnych i dodaje, że wartymi uwagi są dane również o ilości zarejestrowanych pojazdów. W 2018 roku było to ponad 303 tys. pojazdów, a w 2019 już 311,7 tys. pojazdów, przy czym w 2018 mieliśmy w Katowicach tylko 89 pojazdów o napędzie elektrycznym, w roku ubiegłym 171.

Aby zarezerwować termin dla zarejestrowania pojazdu wystarczy wejść na stronę: https://iflow.umk.um.katowice.pl/calendar/10 – uzupełniając prosty formularz, wybrać dogodny dla nas termin. Przychodząc w wybranym przez siebie terminie do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych przed zaplanowana godziną wystarczy odebrać bilet, który weryfikowany jest przez biletomat na podstawie naszych danych podanych podczas weryfikacji. Aby uwzględnić potrzeby mieszkańców Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, jak i cały Urząd Miasta Katowice jest dostępny w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu, tj. w poniedziałki i czwartki swoje sprawy osobiście, bądź odbiór dokumentów możemy załatwiać do godziny 17.00. Mimo wprowadzaniu nowych rozwiązań i udogodnień w ostatnich tygodniach kolejki w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych zdarzały się często.

– W styczniu weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku nałożenia kar za niezgłoszenie zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Podobnie jak w całej Polsce, także w Katowicach ilość mieszkańców zgłaszających się do wydziału była większa niż w analogicznym okresie w 2019 roku. Tylko w styczniu w Referacie Rejestracji Pojazdów było to  19.526 spraw mieszkańców, kiedy w 2019 roku w styczniu było to tylko 16.085. Warto jednak przypomnieć, że obowiązek zgłoszenia obowiązywał już wcześniej, jednak nałożony obowiązek naliczenia kar spowodował, że w grudniu zeszłego  roku i pierwszych tygodniach tego roku mieliśmy większą ilość osób odwiedzających nasz urząd. Sprawa w lutym już się unormowała, choć wykazuje tendencję wzrostową. Przypominamy także mieszkańcom, że wiele spraw można załatwić korespondencyjnie – mówi naczelnik Beatrycze Szymecka.

O ile w styczniu aż 1397 osób zgłaszało zbycie lub nabycie pojazdu osobiście i tylko 1000 korespondencyjnie to w pierwszych dwóch tygodniach lutego było to  711 spraw osobiście i  2421 korespondencyjnie. Korespondencyjne załatwienie sprawy możliwe jest za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej – to oznacza przesłanie wniosku drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, który warto zweryfikować lub sprawdzić czy nie ma takiej funkcji nasza bankowość elektroniczna, ponieważ można go wykorzystywać do załatwienia wielu spraw urzędowych. Wniosek można również przesłać pocztą tradycyjną, przy czym dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym.

Jak to jest z tymi nowymi przepisami?

Wprowadzone od  01.01.2020 roku nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z obowiązkiem:

  • zgłoszenia fakty nabycia i zbycia pojazdu,
  • zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

w wymaganym terminie 30 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia, wprowadziły zamieszanie wśród właścicieli pojazdów oraz przedsiębiorców trudniących się obrotem pojazdami, a  urzędom komunikacji przysporzyły ogrom dodatkowej pracy. Groźba kar, jakie urzędy mają nakładać na mieszkańców za brak dopełnienia powyższych obowiązków zaskutkowała potężnymi kolejkami w wydziałach komunikacji w całej Polsce.

Ustawa wprowadza sankcje za następujące czynności:

  1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży.

Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek  zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Obowiązek ten dotyczy również  osób (firm), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi. Jeżeli przedsiębiorca sprzeda klientowi samochód, który jest jego własnością, ma obowiązek powiadomić o tym właściwy wydział komunikacji w ciągu 30 dni.

  1. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Każdy, kto kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić kupno pojazdu w wydziale komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a nie rejestracji pojazdu). Zgłoszenie nabycia pojazdu dotyczy również tych osób, bądź firm, które są pośrednikami.

  1. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Każdy, kto sprowadził pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE musi zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.  Datą sprowadzenia jest dzień, w którym pojazd zakupiony na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotarł do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek rejestracji pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni dotyczy również przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi.

Kara administracyjna wymierzana za brak zgłoszenia lub rejestracji to kwota od 200 do 1000 zł.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w liczbach

Obsługa osób fizycznych – system Q-matic
Bilety Grudzień Styczeń Luty od 3-7 Luty od 10-14 Luty razem
Pobrane 9817 10865 2365 2749 5114
Obsłużone 8948 10185 2220 2634 4854
Średnia liczba wydanych biletów w godz. 7:30 do 8:00 85 102 90 83

 

Największą liczbę interesantów, którzy chcieliby załatwić swoją sprawę w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych obserwujemy w godzinach 7:30-8:00, tj. po otwarciu wydziału. Z obserwacji wynika, że stan taki utrzymuje się do godziny 13:00.

Należy podkreślić, że w przypadku chwilowego braku „biletów” do pobrania, biletomat zwalnia nowe terminy  po załatwieniu sprawy na „okienku”.

 

Przewidywany czas obsługi:

– rejestracja pojazdu: 30 minut,

– zmiany w dowodzie rej.: 15 minut

– zgłoszenie zbycia/nabycia: 7 minut

– odbiór dowodu rejestracyjnego: 7 minut.

 

Osoby prawne tj. leasingi, spółki, dealerzy nie podlegają systemowi kolejkowemu z biletomatu.

Ich sprawy załatwiane są w odrębnym pomieszczeniu i nie kolidują ze sprawami mieszkańców.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice