Dla dobra mieszkańców ponad podziałami

30 września 2019

Jeśli chodzi o nich właśnie – wszystkie ręce na pokład! I tego będą się trzymać.

 

Tak zadeklarowali uczestnicy w trakcie uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego, Miastem Świętochłowice a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – Połowa sukcesu to dobry gospodarz – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski. – Myślę, że mimo swoich kłopotów, właśnie dzięki panu prezydentowi Danielowi Begerowi w bardzo krótkim czasie wychodzi na prostą. To miasto ma ogromny potencjał, co stwarza wspaniałe możliwości inwestycyjne, a Urząd Marszałkowski ma odpowiednie instrumentu ku temu, by wspierać ten rozwój i dawać wsparcie Świętochłowicom – zaznacza marszałek Chełstowski. – W mieście już bardzo dużo dobrego się dzieje i może dziać się w przyszłości jeszcze więcej. Jeśli chodzi o rozwój miasta, który ma służyć mieszkańcom, mówię: wszystkie ręce na pokład! Nie ważne kto z jakiej opcji i obozu politycznego. Trzeba zjednoczyć siły. Tylko taka współpraca daje efekty – kwituje Jakub Chełstowski.

– Czeka nas ogrom pracy, ale porozumienie to dla miasta wielki sukces, a trudno sobie wyobrazić bardziej wiarygodnych partnerów niż Urząd Marszałkowski i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – mówi prezydent Świętochłowic Daniel Beger.

– To, co się obecnie zadziało to wielka chwała dla pana prezydenta – mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Jestem przekonany, że to zmieni Świętochłowice – uważa Janusz Michałek.

Przystąpienie do programu Pracownik+ Mieszkanie+, aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe oraz obsługa inwestora – to główne punkty porozumienia. Cel to nawiązanie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, ukierunkowanie sieci edukacyjnej na szkolnictwo zawodowe oraz dostosowania jej do potrzeb Pracodawców, a także stworzenie podwalin kompleksowej obsługi Inwestorów.

Miasto, Województwo oraz Strefa przewidują współdziałanie między innymi w zakresie  poszukiwanie Inwestorów oraz szkoleń z zakresu ich obsługi. Ponadto, w ramach promocji szkolnictwa dualnego uruchomione zostaną w Świętochłowicach programy dla uczniów szkół podstawowych i zawodowych: „Trafny Wybór – Czas na zawody techniczne” oraz „Uczeń w Strefie Praktyk”.

Kluczowym elementem porozumienia będzie realizacja projektu „Nowe Lipiny” w ramach programu Pracownik+Mieszkanie+, obejmującego swoim zasięgiem rewitalizację tkanki mieszkaniowej najbardziej zdegradowanej dzielnicy miasta. Świętochłowice są drugim miastem w Polsce i w województwie śląskim, które przystępuje do programu mającego na celu aktywizację na rynku pracy dwóch grup społecznych. Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego pochodzenia, kulturowo związane z krajem, ale z powodów historycznych mieszkające dotąd poza jego granicami. Druga to osoby, chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać z obszarem działalności KSSE – zwłaszcza ludzie młodzi, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia. Inicjatywa, która już niebawem zostanie wprowadzona w życie w Świętochłowicach, przyczynić ma się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zapobiec negatywnym skutkom depopulacji.