Coraz bardziej zielone Katowice już niebawem

9 września 2022

Trzecia edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice wkracza w decydującą fazę.

222 pomysły zgłosili katowiczanie w ramach trzeciej edycji zielonego budżetu. 31 sierpnia zakończył się etap weryfikacji merytorycznej, w której pozytywnie oceniono 146. Przed nami ostatni etap konsultacji społecznych, w którym wyłonione zostaną projekty przeznaczone do realizacji w 2023 roku.

– Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. Jeszcze kilka lat temu docierały do mnie ich głosy, że nasz budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Dwa lata temu uznałem, że warto podjąć działanie w tym kierunku i stworzyliśmy zielony budżet. Dwie pierwsze edycje pokazały, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Jednak tegoroczna, trzecia już edycja, okazała się pod tym względem rekordowa! Aż 222 różnorodnych projektów zaproponowanych przez mieszkańców pokazuje potencjał zielonego budżetu. Teraz pozytywnie oceniono 146 pomysłów i pozostaje czekać na wyłonienie tych, które będą realizowane w przyszłym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podczas oceny merytorycznej miejskie jednostki oraz wydziały urzędu miasta dokonały analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowały koszty oraz sprawdzały czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu miasta Katowice. Po analizie, pozytywną rekomendację otrzymało 65% zgłoszonych propozycji czyli 146 wniosków, w tym 24 ogólnomiejskie i 122 lokalne.

Mieszkańcy zgłosili szereg zadań związanych z pielęgnacją istniejącej zieleni oraz utworzeniem nowych zielonych przestrzeni. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (np. przy ul. Mikołowskiej, na ul. Kruczej czy bulwarach Rawy w Zawodziu), sadzenie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Tematy zgłaszane przez mieszkańców obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu.

Nie zapomniano również o działaniach edukacyjnych. Projekty o takim charakterze to głównie cykle warsztatów i zajęcia praktyczne odbywające się w szkołach oraz filiach Miejskich Domów Kultury, dotyczące poszerzania wiedzy w zakresie zero waste, podniesienia świadomości ekologicznej, a także opieki nad ptakami i owadami niekiedy oparte o metodę nauczania za pomocą grywalizacji, a więc z wykorzystaniem np. gier planszowych o tematyce ekologicznej.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap jakim są prace Zespołu Oceniającego. Zadaniem Zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele strony społecznej, urzędu i środowisk naukowych.

Przypomnijmy, że podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu Zespół Oceniający wybrał 54 zielone projekty o wartości blisko 2 mln zł i zarekomendował je prezydentowi do realizacji. Natomiast w ramach drugiej edycji Zespół zarekomendował do realizacji 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł.

Listę zadań wybranych w ramach III edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2022 r. Pełną informację o procedurze wraz z wykazem wniosków znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet.

Zielony budżet to kolejne obok budżetu obywatelskiego narzędzie pozwalające mieszkańcom decydować o części wydatków z budżetu miasta. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: S. Rybok