Budżet obywatelski

18 sierpnia 2022

Poważna i jakże istotna sprawa!

– Katowiczanie kolejny raz udowadniają, że inicjatywa budżetu obywatelskiego to dla nich niezwykle istotna sprawa. Zgłoszonych zostało wiele projektów, które mają na celu wpłynąć pozytywnie na poszczególne części miasta. Widać też, że wnioskodawcy włożyli sporo trudu w przygotowanie swoich projektów, bo aż 251 z nich przeszło pozytywnie weryfikację merytoryczną. Niezwykle mnie to cieszy, ponieważ świadczy o zaangażowaniu lokalnych społeczności w życie dzielnic i całych Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że mieszkańcy doskonale wiedzą jak spożytkować środki przeznaczone na budżet obywatelski. Do tej pory na projekty z BO, Katowice przeznaczyły z budżetu miasta ok. 145 mln zł, a w tym roku mieszkańcy zdecydują o kolejnych 15,5 mln zł – dodaje prezydent.

Spośród pozytywnie zweryfikowanych wniosków 28 to projekty ogólnomiejskie, a 223 to zadania o charakterze lokalnym. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów w dzielnicach mają Ligota-Panewniki (18), Bogucice (16) i Osiedle Tysiąclecia (15). Z kolei w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Wełnowiec-Józefowiec i Śródmieście wszystkie ze zgłoszonych projektów przeszły pozytywną weryfikację formalną oraz merytoryczną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych projektów to prawie 38 milionów złotych.

Zadania ogólnomiejskie

W projektach ogólnomiejskich pojawiło się m.in. kilka propozycji remontów i modernizacji boisk szkolnych (Szopienice-Burowiec, Załęska Hałda-Brynów część zachodnia), zadania o charakterze kulturalnym jak np. koncerty (Ligota-Panewniki) oraz projekty związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną mieszkańców – warsztaty prozdrowotne i psychologiczne, zajęcia ruchowe dla seniorów, spotkania z fizjoterapeutą (Ligota-Panewniki, Bogucice), a także instalacja urządzeń ratujących życie (Giszowiec). Jak co roku mieszkańcy zgłaszają projekty związane z rekreacją oraz atrakcjami dla najmłodszych – oprócz rewitalizacji istniejących placów zabaw (Brynów część wschodnia-Os. Zgrzebnioka, Os. Paderewskiego-Muchowiec), zagłosować można także na nową wiatę piknikową (Os. Tysiąclecia) lub tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach (Os. Paderewskiego-Muchowiec).

Otrzymaliśmy wiele ciekawych i dobrze przygotowanych wniosków. Cieszą nas konsultacje
z mieszkańcami na etapie zgłaszania projektów, które skutkują poprawnym skonstruowaniem wniosków, a co za tym idzie większą szansą na ich pozytywną weryfikację
– mówi Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Katowice. – Ze względu na obowiązujące prawo część wniosków musiała zostać oceniona negatywnie. Najczęściej powodem odrzucenia projektów były: niezgodność zadań z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadmierna ingerencja w zieleń, przekroczenie puli środków do wykorzystania w danej dzielnicy czy stan własnościowy, uniemożliwiający realizację danego zadania.  Negatywnie oceniane były także projekty, które generują wysokie koszty ich późniejszego utrzymania – dodaje.

Projekty lokalne

W grupie projektów lokalnych znaczącą część stanowią zadania nieinwestycyjne, zakładające realizację warsztatów kreatywnych, plastycznych, festiwali, jarmarków, festynów rodzinnych czy zakupu książek, audiobooków i gier planszowych dla bibliotek miejskich. Ciekawe wydaje się również uatrakcyjnienie miejskiej przestrzeni poprzez tworzenie murali (Ligota-Panewniki, Załęże). Pojawiło się także wiele zadań o charakterze edukacyjnym, tworzonych z myślą o dzieciach i młodzieży. Zaproponowano m.in. budowę naukowego placu zabaw (Os. Paderewskiego-Muchowiec), cykl zajęć naukowo-badawczo-ekologicznych, mających na celu przybliżenie dzieciom przedszkolnym otaczającego świata poprzez eksperymenty (Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia) czy warsztaty z robotyki dla najmłodszych (Os. Witosa).

Podobnie jak w poprzednich edycjach katowickiego Budżetu Obywatelskiego, pojawiło się wiele projektów dotyczących modernizacji i stworzenia nowej infrastruktury drogowej, zakładających remont istniejących chodników (m.in. Załęska Hałda-Brynów Część Zachodnia, Os. Paderewskiego-Muchowiec, Brynów część wschodnia-Os. Zgrzebnioka) czy budowę nowych parkingów (m.in. Osiedle Tysiąclecia, Ligota-Panewniki, Bogucice). Wśród zgłoszonych zadań znalazły się również projekty dotyczące infrastruktury rowerowej, mające na celu utworzenie nowych przejazdów rowerowych (Dąb) oraz ścieżek (Os. Witosa) lub modernizację tych istniejących (m.in. Koszutka, Dąb). Niektóre z projektów mają także na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicach poprzez instalację kamer monitoringu miejskiego (Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec), montaż radarów prewencyjnych ostrzegających kierowców o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości (Koszutka, Podlesie) czy zamontowanie dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych (Os. Witosa).

Procedura odwoławcza

Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały ocenione negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Katowic. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej (osobiście/przez pełnomocnika lub elektronicznie) w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach tj. do 19 sierpnia. Całość zasad dotyczących składania odwołania od wyniku oceny wniosków zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego.

Ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować poznamy na początku września, ponieważ do 1 września 2022 r. wnioskodawcy mają również możliwość wycofania swoich pozytywnie ocenionych zadań.

Głosowanie

Tegoroczne głosowanie odbędzie się od 10 do 23 września br. i podobnie jak w ubiegłych latach odbędzie się ono drogą elektroniczną.

Aby automatycznie znaleźć się w gronie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu należy w dniu 24 sierpnia 2022 r. być zameldowanym w Katowicach na pobyt stały bądź czasowy. Pozostali mieszkańcy będą mogli osobiście dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania.

Informacja z listami zadań pozytywnie oraz negatywnie ocenionymi w ramach weryfikacji merytorycznej dostępna jest na stronie: https://bit.ly/3w8rzNA

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice