Biją rekordy … W Katowicach

25 maja 2020

Magiczna liczba to 415 i 90. O co chodzi?

Katowiczanie w tym roku złożyli rekordową ilość wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. W sumie do urzędu trafiło 415 pomysłów na prawie 90 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja formalna, uwzględniająca zmiany w procedurze w związku z obowiązującym stanem epidemii. – Katowiczanie chętnie korzystają z budżetu obywatelskiego, który jest świetnym narzędziem do wprowadzania realnych zmian w swoim otoczeniu. Pomimo tego, że to już VII edycja BO, mieszkańcy wciąż mają wiele ciekawych i inspirujących pomysłów, a dodatkowo czas pandemii zaowocował rekordową liczbą 415 wniosków. W tym roku po raz pierwszy katowiczanie składają także wnioski w ramach Zielonego Budżetu ­­– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Spośród 415 zgłoszonych projektów 73 z nich to zadania ogólnomiejskie – jest to największa liczba wniosków w tej kategorii na przestrzeni dotychczasowych edycji. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek, którzy zgłosili 26 wniosków. Niewiele mniej, bo 24 projekty wpłynęły do urzędu z Osiedla Tysiąclecia, a 23 z Ligoty-Panewnik.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zgłoszeń lokalnych można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. projektów miękkich – zadań kulturalnych i festiwalowych, które cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców w zeszłych latach (projekt ogólnomiejski – „Piano Tężnia Festiwal 2021 w Parku Zadole” na kwotę 25 000 zł. czy dzielnicowy „#LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury – Dom Kultury na Witosa (2021)”, na kwotę 316 000 zł). Wśród wniosków inwestycyjnych dominowały te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych – np. poprzez ich zazielenienie lub remonty dróg czy chodników (projekt ogólnomiejski – „Ogród Śląskich Noblistów” na skwerze przy ul. Uniwersyteckiej/Bankowej  na kwotę 282 900 zł czy projekt lokalny „Rewitalizacja giszowieckiego parku”, na kwotę 535 000 zł). Mieszkańcy chętnie zgłaszali także projekty, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach lub rozwój infrastruktury rowerowej, poprawiające bezpieczeństwo w dzielnicach, ale także stawiające na swobodniejsze przemieszczanie się w ich obszarze – na przykład poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych oraz postawienie stacji wypożyczania rowerów. Warto również wspomnieć o projektach sportowo-rekreacyjnych (projekt lokalny – „Ścianka tenisowa z oświetleniem wykorzystującym energię odnawialną w Dolinie Trzech Stawów” na kwotę 260 000 zł)

Do jednych z najdroższych wniosków złożonych w tej edycji należą projekty ogólnomiejskie, takie jak m.in.: „Ogród Jordanowski na Osiedlu Witosa”, „Tężnia solankowa na Tysiącleciu” oraz „Kolejny etap modernizacji pawilonu dla psów wraz z budową nowego obiektu dla kotów” – każdy za blisko 2,5 mln zł, czy „Reintegracja Mieszkańców i Inicjacja Aktywności Obywatelskiej poprzez Odbudowę i Koordynację Relacji Sąsiedzkich Start 2021 – Sąsiedzi Katowiccy Przykładem dla całej Metropolii!” o wartości 3 mln zł.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie mieli możliwość składania wniosków od 16 marca do 4 maja. Z uwagi na stan epidemii, zagrożenie koronawirusem i apel lekarzy, by do minimum ograniczać kontakty z innymi osobami, do składanych wniosków nie składano list poparcia, co z pewnością także miało wpływ na tak dużą ilość złożonych dokumentów. Wnioski obecnie są sprawdzane pod kątem formalnym i merytorycznym. Te, które przejdą pozytywnie przez weryfikację zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Katowice, podobnie jak inne miasta w całej Polsce, zmagają się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Do kasy miasta za kwiecień wpłynęło aż 46 mln zł mniej w porównaniu do 2019 roku z tytułu udziału w dochodach z PIT i CIT. Dodatkowo walka z pandemią i jej skutkami społeczno-ekonomicznymi generuje dodatkowe koszty. Sama wartość Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy szacowana jest na 25 mln zł. W związku z tym, aby zachować stabilność finansową, koniecznym było szukanie oszczędności. 25 maja Miasto Katowice przedstawiło Pakiet Oszczędnościowy 1.0. Zawiera on 12,6 mln zł oszczędności na wydatkach bieżących, ponad 11,5 mln zł na przesuniętych w czasie inwestycjach oraz 11,6 mln zł w ramach najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Wszystkie wypracowane środki w ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0 zostaną przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii.

Po dokonaniu niezbędnych zmian łączna pula środków na zadania z budżetu obywatelskiego realizowane, które będą realizowane w przyszłym roku, wyniesie 20 mln zł. – W ramach 20 milionowej puli – 3 mln zł będzie przeznaczone na debiutujący w tym roku zielony budżet obywatelski, a 17 mln zł na „zwykły” budżet obywatelski. Oczywiście zadania wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2019 roku do wdrożenia w tym roku, w zdecydowanej większości przypadków realizowane są zgodnie z planem. Niektóre zadania miękkie, typu koncerty i pikniki dzielnicowe, ze względu na pandemię, przełożymy na inny termin w porozumieniu z wnioskodawcami. Warto dodać, że nawet po dokonaniu tej korekty finansowej budżet obywatelski w Katowicach pozostanie jednym z największych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco przekraczając wymagany ustawą obligatoryjny próg 0,5% budżetu miasta – podkreśla Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Projekty ogólnomiejskie 73
Śródmieście 16
Załęska Hałda – Brynów cz. Zachodnia 17
Zawodzie 14
Os. Paderewskiego – Muchowiec 13
Brynów cz. Wschodnia – Os. Zgrzebnioka 7
Ligota – Panewniki 23
Załęże 14
Osiedle Witosa 11
Osiedle Tysiąclecia 24
Dąb 9
Wełnowiec – Józefowiec 12
Koszutka 17
Bogucice 18
Dąbrówka Mała 11
Szopienice – Burowiec 17
Janów – Nikiszowiec 18
Giszowiec 7
Murcki 26
Piotrowice – Ochojec 17
Zarzecze 14
Kostuchna 20
Podlesie 17

RAZEM:

 

415

 

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice