Bezpieczne Katowice?

1 września 2021

Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej realizowane są już od kilku dni. W ostatni weekend w Katowicach spotkać można było między innymi policję konną oraz patrole z psami.

 

–  W Katowicach realizujemy wiele działań, których celem jest dbanie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców – to jeden z moich priorytetów. W mieście działa KISMiA umożliwiająca nam poprawianie bezpieczeństwa publicznego, w tym drogowego, efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi i sprzętem Straży Miejskiej, a także sprawne działanie w sytuacjach kryzysowych. Każdego roku w budżecie miasta wydzielamy środki na Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. W ramach tego programu Komenda Miejska Policji otrzymuje corocznie m.in. 200 tysięcy złotych na dodatkowe patrole w ścisłym centrum Katowic. W ostatnim czasie, na moją prośbę w Śródmieściu pojawiły się kolejne, w tym konne oraz z psami. Wszystko po to, aby mieszkańcy czuli się jeszcze bezpieczniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Tylko podczas ostatniego weekendu w samym centrum Katowic służbę pełniło 110 policjantów. Byli to policjanci pionu prewencji i ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz podległych komisariatów, policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i policja konna z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W działaniach udział wzięło również 27 policjantów, którzy  pełnili służbę w ramach patroli ponadnormatywnych, finansowanych przez Urząd Miasta. W trakcie działań policjanci przeprowadzili blisko 100 interwencji, podczas których wylegitymowano ponad 200 osób. Za popełnione wykroczenia osoby zostały ukarane mandatami karnymi, a w przypadku 9 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Ujawniono również 2 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary.

– Policjanci katowickiej drogówki podczas weekendowych działań zatrzymali 16 kierujących prowadzonych pojazdy pod wpływem alkoholu. Aż połowa z nich to osoby poruszające się hulajnogami. Najczęściej interwencje podejmowane były wobec osób nietrzeźwych, które z powodu upojenia alkoholowego zagrażały swojemu zdrowiu, a nawet życiu. Te osoby we współpracy z katowicką strażą miejską opiekuńczo umieszczane były w miejskiej izbie wytrzeźwień. Katowiccy policjanci, kontrolując ulice centrum miasta kilkukrotnie zapobiegli eskalacji agresji osób, które swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie dla siebie oraz innych – mówi Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Katowicka policja prowadzi liczne działania, nie tylko w weekendy.  W okresie wakacyjnym mundurowi prowadzili działania „Bezpieczne miasto”, a zwiększoną liczbę  stróżów prawa można spotkać praktycznie na każdej katowickiej ulicy. Kolejne działania związane z bezpieczeństwem prowadzone będą w kolejne weekendy, a policjantów będzie można spotkać między innymi w miejscach, gdzie przebywają duże grupy ludzi.

W działania na rzecz bezpieczeństwa włączeni są także Strażnicy Miejscy z Katowic, którzy patrolują miasto, ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia – 17 patroli w tygodniu oraz 9 w weekendy.

Pamiętajmy, że poczucie  bezpieczeństwa w mieście nie zależy tylko od służb, ale przede wszystkim od nas samych. Reagujmy, gdy widzimy cudzą krzywdę, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice