Będzie nowa ustawa

19 stycznia 2016

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Taka przyszłość czeka szkolnictwo wyższe, jednak jak uspokaja wicepremier oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, rząd nie zrobi zamachu na autonomię polskich uczelni.

 

P1020942Taką między innymi obietnicę składa, przyjeżdżając na Śląsk i uczestnicząc w Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Uniwersytecie Śląskim. Zdaniem Jarosława Gowina poziom polskiego szkolnictwa wyższego pozostawia wiele do życzenia, dlatego trzeba pochylić nad tym tematem, by nasze krajowe uczelnie w perspektywie kilku lat znalazły się w czołówce stu najlepszych szkół wyższych świata. Zaowocuje to tym, że nasi maturzyści będą chcieli kształcić się w kraju, a nie za granicą, a obcokrajowcy przyjadą kształcić się w Polsce. – Polskie uczelnie nie potrzebują rewolucji, potrzebują stabilizacji, równocześnie systematycznych, a w niektórych obszarach dogłębnych korekt. Pierwszy obszar działań, który zyskał akceptację prezydium na konferencji rektorów i jest popierany przez środowiska akademickie w Polsce to jest zdjęcie z uczelni kajdan biurokracji: przeregulowań, nadmiernej liczby przepisów. To jest przekleństwo szkolnictwa wyższego i nauki – mówił Jarosław Gowin. Zapowiedziałem plany pracy nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Ta obecna była nowelizowana już tyle razy, że jest już właściwie nieczytelna. Potrzebujemy zatem nowej ustawy, która na pewno nie będzie pisana na kolanie, powinna być poprzedzona możliwie jak najszerszą debatą środowiskową. Punktem wyjścia do jej napisania będzie konkurs, który wkrótce ogłoszę. Będą tam programowe wytyczne, na podstawie których zostaną wyłonione zespoły ekspertów, którzy zostaną zobligowani do przeprowadzania konsultacji. Zostaną następnie przygotowane trzy konkurencyjne projekty nowej ustawy. Dzięki temu uruchomimy debatę, jak powinny funkcjonować polskie uczelnie – podkreślał. Po tym etapie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z przedstawicielami uczelni wyższych przystąpią do napisania nowej ustawy. – To podejście, z którym do tej pory się jeszcze nie spotykaliśmy skwitował wicepremier.

A więcej na ten temat już w lutowym wydaniu Gońca Górnośląskiego. Polecam Hanna Grabowska-Macioszek