EEC po raz dwunasty w sercu Śląska

12 grudnia 2019

Choć Europejski Kongres Gospodarczy za pół roku, przygotowania już startują.

 

XII edycja (EEC – European Economic Congress), największej imprezy gospodarczej w Europie Centralnej, odbędzie się od 18-20 maja 2020 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Spodku w Katowicach. Po raz piąty wydarzeniu towarzyszyć będą European Tech and Start-up Days.

Merytoryczne ramy XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyznaczają następujące tematy: Europejski Zielony Ład – cele, narzędzia i skutki polityki ochrony klimatu wraz z wpływem tych działań na konkurencyjność gospodarki; transformacja sektora energii i wspierające ją technologie; rozwój energetyki odnawialnej i elektromobilności; IV rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0. Cyfrowe technologie zmieniające świat; modele biznesowe zmieniające tradycyjną gospodarkę, e-commerce, nowy konsument; globalna ekspansja firm; zrównoważony, inteligentny rozwój miast, walka ze smogiem, mobilna rewolucja; inwestycje zagraniczne, narodowi czempioni, zarządzanie koncernami a doświadczenia start-upów. – Przyszłoroczna edycja wydarzenia połączy tradycję z innowacją. Będzie jak dotychczas – solidnie i merytorycznie, a jednocześnie inaczej, atrakcyjniej – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days.  – Nowe formy widoczne będą m.in. w zdynamizowanych scenariuszach dyskusji panelowych. Aranżacja przestrzeni debat i spotkań, rola materiałów poglądowych, obecność w mediach społecznościowych – wszystko to w większym stopniu zależeć będzie od partnerów Kongresu i od specyfiki poruszanych tematów – dodaje.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku obejmuje wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście. Sesje plenarne wyznaczają główne kierunki, które w przybliżeniu rozwijają panelowe spotkania specjalistów.

Merytoryczne ramy XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyznaczają następujące tematy: Europejski Zielony Ład – cele, narzędzia i skutki polityki ochrony klimatu wraz z wpływem tych działań na konkurencyjność gospodarki; transformacja sektora energii i wspierające ją technologie; rozwój energetyki odnawialnej i elektromobilności; IV rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0. Cyfrowe technologie zmieniające świat; modele biznesowe zmieniające tradycyjną gospodarkę, e-commerce, nowy konsument; globalna ekspansja firm; zrównoważony, inteligentny rozwój miast, walka ze smogiem, mobilna rewolucja; inwestycje zagraniczne, narodowi czempioni, zarządzanie koncernami a doświadczenia start-upów.

– To nasz punk wyjścia. Zakres tematyczny powstaje w ciągłym i aktywnym dialogu z partnerami, ekspertami, przyszłymi uczestnikami Kongresu. Agenda wzbogaca się stopniowo przez kilka miesięcy i zmienia tak, by zachować aktualność do momentu rozpoczęcia wydarzenia – mówi prezes Grupy PTWP.

Europejski Kongres Gospodarczy od lat łączy środowiska zainteresowane rozwojem gospodarczym i technologicznym. Po raz piąty wydarzeniu towarzyszyć bedą European Start-up Days – zdaniem uczestników – najbardziej efektywna platforma spotkań młodego, kreatywnego biznesu z zarządami firm trwale osadzonych w branży, zasobnych w kapitał, zainteresowanych technologicznymi nowościami.

– W przyszłym roku wszyscy spotkamy się pod wzbogaconym hasłem European Tech and Start-up Days. Dodana cząstka „Tech” podkreśla znaczenie technologii jako płaszczyzny kooperacji firm – niezależnie od skali ich działania czy rynkowego doświadczenia – tłumaczy Wojciech Kuśpik.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu 2020 towarzyszyć będą także: projekt EEC – Liderzy Przyszłości – stanowiący forum spotkań młodych ludzi z autorytetami, gale finałowe konkursów Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez granic i Start-up Challenge.

W ostatnim, XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (13-15 maja 2019 r.), udział wzięło ponad 12,5 tys. uczestników reprezentujących biznes, w tym największe korporacje, duże, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz administrację, samorządy, świat nauki. Towarzyszące im 4. European Start-up Days (14-15 maja 2019 r.) odwiedziło ponad 3 tys. zainteresowanych nowymi pomysłami na biznes.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days – spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Imago PR