Żywioł teatru operowego… czyli…

14 listopada 2022

„Tropiciele w Muzykowicach”!

Innowacyjny projekt edukacyjny, silnie akcentujący rozwijanie kreatywności uczestników, syntezę sztuk oraz nowoczesne formy ekspresji artystycznej w przestrzeni miejskiej, na co dzień niekojarzonej z działaniami kulturalnymi. Stanowi to znaczącą wartość dodaną w stosunku do realizowanej standardowej działalności edukacyjnej, bazującej na tradycyjnej formie audycji muzycznej z dostosowanymi do poszczególnych grup wiekowych komentarzem słownym i elementami interakcji.

Idea projektu zakłada udział dzieci z katowickich szkół  (w wieku 10-12 lat) w spotkaniach w przestrzeniach związanych z operą, warsztatach obejmujących zakres tematyczny związany z zagadnieniem teatru operowego jako miejsca i opery jako gatunku muzycznego (zapoznanie się z elementami składowymi teatru operowego, przestrzenią, pracą artystów) , wynikiem czego będą twórcze działania w formie happeningów, zaprezentowane szerokiej publiczności w przestrzeni 2 katowickich galerii handlowych w okresie przed świętami Bożego Narodzenia. Całość ujęta zostanie w atrakcyjną formułę ramową, nawiązującą do gier planszowych czy komputerowych: uczestnicy warsztatów na starcie otrzymają Książeczki Tropiciela w których znajdą instrukcję gry, ciekawe informacje i miejsce na potwierdzenie udziału w poszczególnych etapach oraz zdobycia kolejnych sprawności Tropiciela. Najbardziej aktywni Tropiciele wezmą udział w końcowych happeningach, a także otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą:
– sopranistka Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska i Grzegorz Eckert (przewodnicy po Akademii Muzycznej)
– dyrygent Maciej Tomasiewicz wraz ze Śląską Orkiestrą Kameralną (przewodnicy po Filharmonii Śląskiej)
– chórmistrzyni Krystyna Krzyżanowska-Łoboda i Chór Opery Śląskiej (przewodnicy po Operze Śląskiej)
– nauczycielka baletu ze Szkoły Baletowej w Bytomiu
– sopranistka Elżbieta Mazur z muzealniczką Katarzyną Gliwą (przewodniczki po Dziale Filmowo-Teatralnym Muzeum Historii Katowic – pracowni Barbary Ptak)
– Agnieszka Nowok-Zych – główna przewodniczka po teatrze operowym, opiekun projektu
– Iga Eckert – opiekun projektu, autorka happeningu

Przewidziano obszerną dokumentację fotograficzną projektu oraz nagranie audio-video w formie teledysku do rozpowszechnienia w Internecie.

Tytuł projektu – „Tropiciele w Muzykowicach” – po pierwsze akcentuje formułę gry, określając uczestników warsztatów jako Tropicieli, aktywnie odkrywających zjawiska związane z zagadnieniem teatru operowego. Po drugie, nazwa „Muzykowice” nawiązuje do Katowic jako Miasta Muzyki UNESCO i akcentuje wiążącą rolę muzyki w tym i potencjalnych przyszłych projektach opatrzonych niniejszym tytułem.