Życie zaczyna się po 50tce?

5 czerwca 2018

A na pewno można powiedzieć – drugie życie… Właśnie w nie wkracza Uniwersytet Śląski, celebrując tymczasem Abrahama.

 

Jeśli Śląski i jeżeli 50tka, to musi być Abraham. I to nie byle jaki rzecz jasna. Taki jaki na tak zacną instytucję przystało. – Czas to bardzo szczególny – mówi rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor Andrzej Kowalczyk. – Uniwersytet Śląski dobiega 50tki. Ważna chwila. Myślę, że wiele jest powodów, ale chciałbym szczególnie podkreślić tę rolę uczelni, jaką odgrywa ona i odgrywała ona w regionie przez te 50 lat! To rola kulturotwórcza i to jest chyba bezsprzecznie najważniejszy powód do dumy i radości. Blisko 250 tysięcy absolwentów uniwersytet wykształcił przez te lata. Ci absolwenci są w tej chwili rozproszeni po regionie, Polsce, ale i świecie. Są specjalistami w swoich wyuczonych zawodach, albo i innych, piastują stanowiska samorządowe, administracyjne. Są ekspertami w biznesie, gospodarce i nauce, polityce, dyplomacji i niejednokrotnie są liderami w swoich środowiskach i to jest dla nas wartość nie do przecenienia – podkreśla rektor Andrzej Kowalczyk.

Zdaniem rektora na uwagę zasługuje fakt bardzo mocnego usytuowania uniwersytetu w regionie poprzez profil kształcenia i profil badawczy. – Jesteśmy uniwersytetem kompletnym! Zaczynaliśmy od czterech wydziałów, w tej chwili jest ich aż dwanaście. Oferta mimo, że ściśle związana z regionem, wychodzi szeroko poza jego obszar, sięgając współpracy o charakterze międzynarodowym – zaznacza profesor Andrzej Kowalczyk.

Rok jubileuszowy wystartował wraz z inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Kulminacja obchodów przypada na 8 czerwca 2018. Oj będzie się wówczas działo! Koncerty, miasteczko wiedzy i sklep z gadżetami uniwersyteckimi to największe hity, jakie instytucja przygotowała z okazji swoich okrągłych urodzin. To także i inne równie znaczące jubileusze, jakie obchodzą inne jednostki, wchodzące w skład tej wielkiej uniwersyteckiej rodziny. – Powstały w 1908 roku Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia w Cieszynie odgrywa rolę kulturową i jest znakomitą tradycją i kontynuacją Towarzystwa Śpiewaczy Harmonia. Akademicki Związek Sportowy to także zacny twór. Swój jubileusz 20lecia świętuje w tym roku Zespół Pieśni i Tańca Katowice. Zatem na te 50 lat Uniwersytetu Śląskiego składa się szereg mniejszych, bądź większych ważnych dat i trzeba o tym pamiętać – zaznacza profesor Ryszrad Koziołek, prokektor ds Kształcenia i Studentów.

Chciałoby się zadać pytanie, czy 50 lat to dużo, czy mało? Czy uczelnia powinna się czuć już starą, czy jeszcze młodą? Jak zgodnie podkreślają jej włodarze, to wiek w którym można czuć się wyłącznie dobrze, mieć mnóstwo sił witalnych i nieograniczone zasoby energii na kolejne 50 i więcej lat!

Hanna Grabowska-Macioszek