Zupełnie inni niż z ilustracji bajek dla dzieci, czyli 10 lat świętochłowickiego UTW

9 listopada 2020

Foto (z archiwum UTW): Regionalne Forum Śląskich UTW – Prezes Wiesława Borczyk i Prezes Krystyna Rawska-Krzemińska (z prawej)

Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Jednak seniorzy drugiej dekady XXI wieku znacznie różnią się od swoich rówieśników sprzed stu, czy tylko pięćdziesięciu lat. Babcia czy dziadek z ilustracji bajek ich dzieci wyglądają zupełnie inaczej, aniżeli oni obecnie. Sprzyja temu m.in. większa aktywność współczesnych seniorów. Badania dowodzą, że aktywni seniorzy (w opinii Światowej Organizacji Zdrowia) mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną, a tym samym obniżają się koszty ich opieki zdrowotnej, zwiększa długość życia. Regularna aktywność przyczynia się do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o charakterze przewlekłym.

Stąd właśnie bierze się popularność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Stąd także duże zainteresowanie UTW w Świętochłowicach, który obecnie obchodzi swoje dziesięciolecie.

Przypomnijmy, że powstał w odpowiedzi na oczekiwania świętochłowickich seniorów. – Z samym pomysłem  powołania  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  wystąpiło stowarzyszenie Aktywni dla Świętochłowic, które w swoim programie wyborczym zawarło obietnicę utworzenia UTW dla miejscowych seniorów – wspomina Krystyna Rawska-Krzemińska, prezes  Zarządu Zebrania Członków Założycieli, którzy powołali Komitet Założycielski w celu dokonania rejestracji  stowarzyszenia odbyło się 5 listopada 2010 roku.

Mimo tego, że procedura rejestracyjna przedłużała się, to jednak 23 czerwca 2011 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach mógł formalnie rozpocząć działalność.

Od początku celem Uniwersytetu jest prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki oraz szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego. Na dobrą sprawę UTW w Świętochłowicach to stowarzyszenie, które ma na swych zajęciach najwięcej uczestników. Proszę sobie wyobrazić, że na wykłady zazwyczaj przychodzi ponad sto osób. Ta frekwencja widoczna jest także na innych zajęciach, a są to np. kursy języków obcych, komputerowe, fitness, teatralne, sportowe, rehabilitacyjne, a także wycieczki.

Studentom-seniorom proponowane są więc formy aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, ale stosowne do wieku, stopnia sprawności no i ich zainteresowań. – Zarząd konsultuje propozycje  tematyki wykładów i innych zajęć z Radą Programową i dlatego tak duże nimi zainteresowanie, gdyż studenci mają to, co wybrali – dodaje prezeska. – Od początku naszego istnienia jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji UTW w Nowym Sączu. Uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, które spowodowały, że staliśmy się organizacją, która działa w sposób profesjonalny” – uzupełnia.

Nader istotne jest także to, że UTW jest miejscem spotkań, sprzyja nawiązywaniu  kontaktów. Seniorzy cieszą się na te sesje, tworzą autentyczną wspólnotę akademicką, prawdziwą grupę przyjaciół.

Obecnie pandemia pokrzyżowała plany, lecz nie spowodowała zawieszenia działalności. W okresie letnim zorganizowano „Wakacje z UTW”, czyli serię wykładów, które zostały nagrane i umożliwiały odtworzenie w dowolnym czasie za pomocą Internetu.  – Planowaliśmy w październiku uroczystą inaugurację roku akademickiego i cykl nowych wykładów, lecz ponownie pandemia nam to uniemożliwiła, więc znów słuchacze będą korzystać z Internetu, gdzie zamieszczamy nagrane nowe wykłady – informuje prezes Rawska-Krzemińska. – Z pewnością zadowoleni będą także inni internauci, którzy również się z tymi wykładami zapoznają. Korzystam z okazji i informuję, że zapisy do naszego UTW przyjmujemy w każdy czwartek od 10 do12 w tymczasowej siedzibie, czyli w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 6. Raz jeszcze także z tego miejsca dziękuję w imieniu własnym i Zarządu władzom samorządu Świętochłowic, wszystkim naszym  Partnerom i Przyjaciołom, którzy wspierali naszą dziesięcioletnią działalność nie tylko dobrym słowem ale także szczodrą dłonią – kwituje.

Marian Piegza