Zobacz dawne rzemiosło

5 maja 2016

8 maja, w chorzowskim skansenie, po raz kolejny  będzie można poprzyglądać się pracy dawnych rzemieślników. Pokazy bednarstwa, kowalstwa czy stolarstwa, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na „Dzień Rzemiosła i Rękodzieła”.

 

 

IMG_6801Na specjalnym pokazie nasi goście będą mogli zobaczyć jak dawniej strzyżono owce, a na wystawie „Tradycyjne rzemiosło ludowe – ginące zawody” dowiedzieć się m.in. , jak wyglądał warsztat pracy szewca czy jakich narzędzi używali cieśla i dekarz. W trakcie imprezy odbędzie się  „Wielkie pranie”, podczas którego będzie można wyprać ubrania na tarach, użyć wyżymaczek, kijanek czy wymaglować rzeczy na tradycyjnym maglu.

Warsztaty  wikliny, tkactwa, ceramiki, rzeźbiarstwa, filcu czy bibuły to kolejne z atrakcji przygotowanych na ten dzień. Na scenie wystąpi Grzegorz Płonka z zespołem koncercie „Śląskie pieśni buntu”.

Impreza potrwa w godzinach od 12.00 do 17.00. Bilety w cenie 7 zł i 9 zł.

 

PROGRAM:

Cały teren   12.00 – 17.00

strzyżenie owiec – koszor – godziny: 12.30 i 14.30

pokazy kowalskie – kuźnia z Zamarsk

„Wielkie pranie” (tary, maglowanie, ubijaki itp.) – zagroda z Goleszowa

zagroda z Frydka – spotkanie z Pszczelarzem

warsztat stolarski i bednarski – zagroda z Krasów

warsztat tkacki – stodoła z Grzawy

warsztat ceramiczny – młyn z Imielina

warsztaty wykonywania ozdob z drewna – zagroda chałupy Soltysa

warsztaty wikliniarskie – zagroda z Panewnik

Warsztaty bibułkarskie – chałupa ze Strzemieszyc

Warsztaty filcowania – chałupa ze Strzemieszyc

 

Scena   13.00 – 17.00 

13.00 – 13.15 – dawne rzemiosło – wprowadzenie Mateusz Kurowski

13.15 – 13.30 – ginące zawody – Damian Adamczak

13.30 – 13.45 – ginąca sztuka tkactwa – Ewa Zacharyasz

13.45 – 14.00 – dawne prace domowe – Dobrawa Skonieczna – Gawlik

14.00 – 14.20 – przerwa techniczna

14.20 – 15.00 – Grzegorz Płonka z zespołem w koncercie „Śląskie pieśni buntu”

15.00 – 15.15 – rzemiosło Beskidu Śląskiego

15.15 – 15.30 – porcelana Giesche – pierwsza śląska fabryka porcelany

15.30 – 16.15 – koncert góralskiej kapeli

16.15 – 16.45 – „zaułek drwala” – zabawy dla „siłaczy”

16.45 – 17.00 – zakończenie, zaproszenie na warsztaty

 

Wystawy:

„Igłą malowane” – budynek dyrekcji, I piętro

„Ginące zawody” – spichlerz dworski z Bujakowa

Tekst i foto: Muzeum GPE