Zmierza ku końcowi

27 maja 2022

Przebudowa węzła Giszowiec.

Podczas najbliższych dwóch weekendów na odcinku DK86 w ciągu ulicy Pszczyńskiej – w rejonie kładki dla pieszych – będą prowadzone prace związane z układaniem masy bitumicznej. Dlatego też w niedzielę 29 maja oraz w sobotę 4 czerwca ruch w kierunku Tychów – na krótkim odcinku – będzie odbywał się tylko jednym pasem.

Czasowa organizacja ruchu

Planowane prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich zaplanowano na najbliższą niedzielę, 29 maja. Od godziny 5:00 przez około 12 godzin ruch w kierunku Tychów odbywać się będzie jezdnią główną. Z kolei ruch na jezdni zbiorczej zostanie ograniczony tylko do pojazdów budowy, z wyjątkiem samochodów dojeżdżających do firmy Rojber oraz Szybu V Kopalni KWK Staszic. Na czas prowadzonych prac przystanek Kolonia Zuzanna na jezdni zachodniej zostanie przesunięty o około 100 metrów w kierunku Tychów.

Ponadto w tym dniu roboty bitumiczne będą prowadzone na skrzyżowaniu ul. Kolista, Karolinki i 73 Pułku Piechoty. W związku z tym w tym rejonie będzie obowiązywać ręczne kierowanie ruchem.

Drugi etap układania masy bitumicznej zaplanowano na sobotę 4 czerwca. Roboty budowlane rozpoczną się o 5:00 i potrwają 12 godzin. Pojazdy będą kierowane jezdnią zbiorczą, a jezdnia główna będzie wyłączona z ruchu.

– Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie dotyczyć krótkiego, bo około 200-metrowego odcinka DK-86 w pobliżu kładki dla pieszych. Prowadzenie robót zostało zaplanowane na dni wolne od pracy, aby przysporzyły jak najmniej uciążliwości. Teren zostanie odpowiednio oznakowany. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności – mówi Agnieszka Dutkiewicz, z-ca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej, Katowickie Inwestycje S.A.

Otwarcie węzła Kolista w połowie czerwca

Od 30 maja planowane jest rozpoczęcie układania masy bitumicznej na jezdniach wschodnich ulicy Pszczyńskiej, a następnie na wyłączonych obecnie z ruchu odcinkach ulicy Kolistej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 20 czerwca otworzony zostanie węzeł Kolista. Został on 20 kwietnia czasowo zamknięty w obu kierunkach, w tym samym czasie otwarte zostały zjazdy z ul. Pszczyńskiej od strony centrum Katowic oraz od strony Tychów w kierunku Ligoty. Jednocześnie ruch odcinkiem ulicy Kolistej będzie umożliwiony wyłącznie od zjazdu na osiedle przy ul. Kolistej do nowo otwartego skrzyżowania.

Koniec inwestycji coraz bliżej

Obecnie stan zaawansowania przebudowy węzła Giszowiec wynosi 92%.  Po 20 czerwca realizacja inwestycji skupiać się będzie na pracach wykończeniowych, a ruch na ulicy Pszczyńskiej będzie odbywał się dwoma pasami w każdym kierunku – po jednym pasie na jezdniach zbiorczych i po jednym pasie na jezdniach głównych. Tym samym najważniejsza inwestycja drogowa w Katowicach od czasu budowy tunelu pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka zbliża się ku końcowi. To istotny dla bezpieczeństwa i komfortu kierowców i mieszkańców projekt, który oddzieli ruch tranzytowy od lokalnego.

Największa inwestycja drogowa od 13 lat

To najważniejsza inwestycja drogowa w Katowicach od 13 lat, czyli od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Dzięki niej oddzielony zostanie ruch tranzytowy od lokalnego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszańców. O wadze tej przebudowy najlepiej świadczą liczby. Każdego dnia przez DK86 na wysokości dzielnicy Giszowiec przejeżdża około 58,5 tysiąca pojazdów. Koszt robót budowlanych wynosi ponad 300 mln zł, z czego niemal 240 mln zł to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna długość rozbudowywanych i przebudowanych odcinków DK81 i DK86 to 3,62 km.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice