Zielone przystanki dla Katowic

5 maja 2022

Czyli więcej zieleni w mieście.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie trzech zielonych przystanków.

Zadanie obejmuje demontaż trzech istniejących wiat przystankowych zlokalizowanych przy ulicach Sokolskiej, Radockiego i Kościuszki, i zamontowanie w ich miejscu nowych z dachem roślinnym (zielonym). Dodatkowo część chodnika wokół przystanków zostanie odbrukowana, by stworzyć tam miejsce z bylinami, trawami i roślinami pnącymi, które będą poprowadzone po jednej ze ścian wiaty. Na realizację projektu przewidziano 275 tys. zł. Potencjalni wykonawcy mają czas do 17 maja na składanie ofert, a zwycięzca będzie musiał wykonać zielone instalacje do końca roku.

– Zazielenienie miasta to jeden z priorytetów. Drzewa pojawiły się już na alei Korfantego. Zazielenić ma się także ulica Warszawska oraz Plac Sejmu Śląskiego. To sposób na walkę z ociepleniem klimatu oraz na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – By propagować kolejne zielone rozwiązania w Katowicach powstał zielony budżet obywatelski. To 3 miliony złotych przeznaczone na szeroko pojętą ekologię i ochronę środowiska, dzięki którym powstają na przykład łąki kwietne – dodaje prezydent.

Zielona infrastruktura w walce z ociepleniem klimatu

Miasta starają się na różne sposoby tworzyć rozwiązania spowalniające skutki ociepleniu klimatu oraz adaptujące do już istniejących zmian. Na terenach silnie zurbanizowanych powstają tzw. „miejskie wyspy ciepła”. Są to zjawiska klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w miejscach, gdzie jest duże nagromadzenie powierzchni nieprzepuszczalnych (np. beton, asfalt, stal) oraz występują osłabione ruchy powietrza. Jednym z najważniejszych działań zapobiegających tym zjawiskom jest tworzenie powierzchni biologicznie czynnych na terenie miast. Właśnie takie zadanie będą pełniły nowe wiaty przystankowe. Zielone przystanki przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu. Pozwolą na retencjonowanie wody opadowej i odzyskiwanie zasobów. Dodatkowo zielone dachy działają jak naturalne klimatyzatory. W upalne dni temperatura wokół nich jest niższa w porównaniu z dachami stworzonymi w tradycyjnej technologii. W efekcie korzystanie z przystanków w letnie dni jest zdecydowanie przyjemniejsze dla pasażerów, a zwłaszcza osób starszych, które źle znoszą wysokie temperatury. Zielone przystanki wpływają także na poprawę estetyki przestrzeni w mieście.

– Zielona infrastruktura miejska niesie za sobą szereg zalet. Poza pomocą w retencjonowaniu wody i obniżaniu temperatury, pomaga także w filtracji zanieczyszczeń i stanowi dobre środowisko dla owadów, a nawet ptaków. W Katowicach poszukujemy możliwości umieszczania zieleni w różnych, nawet tych nieoczywistych miejscach, dlatego zielone przystanki uważam za bardzo dobry pomysł – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.  

Zielony Budżet Obywatelski

Inicjatywą mającą na celu wspieranie ekologii i ochronę środowiska jest Zielony Budżet miasta Katowice. To konsultacje społeczne, których celem jest zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizacja zadań. W ramach zielonego budżetu wybierane są zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz lokalnym. Na realizację obu typu zadań przewidziana jest kwota 3 mln zł. Wkrótce ruszy trzecia edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice