Zajęcia artystyczne w MCK im. H. Bisty

20 stycznia 2021

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia artystyczne w trybie on-line, które do momentu rozpoczęcia działalności stacjonarnej sekcji ARA (Amatorskiego Ruchu Artystycznego), pozostają dla uczestników bezpłatne. Warsztaty zostaną przeprowadzone za pomocą programu ZOOM. Bezpłatne zajęcia w trybie online ruszają już w lutym.

W programie:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zajęcia teatralne dla dzieci on-line
(grupa młodsza 7-12 lat – czwartek 16.30-17.30)
Prowadzenie: Anna Białoń

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zajęcia teatralne dla młodzieży on-line
(grupa starsza 13-19 lat – czwartek 17.00-18.00)
Prowadzenie: Małgorzata Grund-Bismor

Talent nie zależy od nas, ale praca nad sobą, niezaniedbywanie wrodzonych zdolności i ich rozwijanie zależy już w większości od nas samych. – Andrzej Siedlecki

Warsztaty teatralne to przestrzeń gdzie talent znajdzie swoje miejsce, uzbroi w zbroje samodyscypliny poszukiwania skupienia, koncentracji, słuchania, obserwacji, wyobraźni, emocji. Zagłębi w ciało, głos, ruch, świadomość. Zbuduje księgę postaci, instalacji. Bo każdy z nas w jakimś stopniu jest aktorem. Zapraszam serdecznie. – Małgorzata Grund -Bismor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży on-line
Zajęcia będą odbywać się w 2 grupach:
– grupa młodsza 4-6 lat – poniedziałek 16.00-17.00
– grupa starsza 7-12 lat – poniedziałek 17.30-18.30
Prowadzenie: Sandra Loska

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ZAPISY:

Prosimy o wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia (do pobrania na www.mckrudasl.pl – plik:  DOC  /  PDF ) oraz przesłanie jej skanu na adres e-mail: organizacja@mckrudasl.pl.

REGULAMIN:

1/ Zajęcia online dla dzieci i młodzieży organizowane są przez Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej za pomocą platformy ZOOM.
2/ Zgłoszenia przyjmowane w formie elektronicznej (należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia pobraną ze strony www.mckrudasl.pl na adres email: organizacja@mckrudasl.pl).
3/ Każdy z uczestników zobowiązany jest do zainstalowania programu ZOOM na swoim komputerze (link otrzyma po potwierdzeniu udziału w warsztatach).
4/ Podczas trwania zajęć każdy uczestnik musi mieć włączoną kamerę i mikrofon.
5/ W zajęciach może brać udział uczestnik w wieku, dla którego organizowane są poszczególne grupy, a którego rodzice wypełnią Kartę zgłoszenia i podpiszą niniejszy regulamin.
6/ Uczestnicy zobowiązani są brać czynny udział w zajęciach i stosować się do zaleceń prowadzącego.
7/ Zajęcia będą nagrywane i podczas ich trwania oraz na poszczególnych etapach pracy warsztatowej wykonywana będzie dokumentacja foto-video. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne rozpowszechnianie przez Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej wizerunku uczestnika na stronie internetowej MCK oraz portalach społecznościowych MCK w postaci zdjęć lub krótkiego filmiku.
8/ Udział w zajęciach jest bezpłatny. O ewentualnej rezygnacji lub nieobecności należy poinformować wcześniej organizatora.

Zapraszamy!